Videnskabelige artikler

Forfatter:
Årstal:
Emne:
Antal resultater: 536
BIOSKIN: En protokol til Copenhagen Translational Skin Immunology Biobank and Research Program

Marianne Bengtson Løvendorf, Jeanne Duus Johansen, Lone Skov

BMJ Open. 2024 Feb 24;14(2):e077207. doi: 10.1136/bmjopen-2023-077207.

Abstract | Resumé
En litteraturgennemgang og ekspertkonsensuserklæring om diagnostik ved mistanke om metalimplantatallergi

P Thomas, P Arenberger, R Bader, A J Bircher, M Bruze, N de Graaf, D Hartmann, J D Johansen, A Jowitz-Heinke, V Krenn, M Kurek, A Odgaard, T Rustemeyer, B Summer, J P Thyssen

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Apr 12. doi: 10.1111/jdv.20026. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Får danske frisører anmeldt deres arbejdsbetingede håndeksem som arbejdsskade

Christoffer Kursawe Larsen, Martin S Havmose, Jeanne Duus Johansen

Occup Environ Med. 2024 Mar 8;81(3):122-128

Abstract | Resumé
Forekomsten af eksem inklusiv allergisk kontakteksem udløst af udstyr brugt af børn og voksne med type 1 diabetes: En systematisk gennemgang og spørgeskemaundersøgelse.

L B von Kobyletzki, J Ulriksdotter, T Sukakul, O Aerts, T Agner, T Buhl, M Bruze, C Foti, A Gimenez-Arnau, M Gonçalo, N Hamnerius, J D Johansen, T Rustemeyer, L Stingeni, M Wilkinson, C Svedman

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Feb 23. doi: 10.1111/jdv.19908. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Genkendelse og håndtering af allergisk kontakteksem: Fokus på hovedallergener.

Luz Fonacier, Wolfgang Uter, Jeanne Duus Johansen

J Allergy Clin Immunol Pract. 2024 May 18:S2213-2198(24)00525-7. doi: 10.1016/j.jaip.2024.04.060. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Henvisningsveje for børn med atopiske sygdomme i Danmark

Gitte Færk, Malin Glindvad Ahlström, Viktoria Helt-Eggers Lura, Susanne Reventlow, Jeanne Duus Johansen, Jacob P Thyssen, Kirsten Skamstrup Hansen, Lone Skov

Acta Derm Venereol. 2024 Jun 3:104:adv34961. doi: 10.2340/actadv.v104.34961.

Abstract | Resumé
Hudinflammation reducerer immunresponset mod kontaktallergener i mus der mangler Tmem79

Mia Hamilton Jee, Anders Boutrup Funch, Julie F. Weber, Kelvin Yeung, Veronika Mraz, Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll, Tinghuan Song, Anders Woetmann, Niels Ødum, Jeanne Duus Johansen, Carsten Geisler, Charlotte Menné Bonefeld

Allergy. 2024 Feb 17. doi: 10.1111/all.16053. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Kontaktallergi over for lokalsteroider

Sebastian Vigand Svendsen , Kristian Fredløv Mose , Jeanne Duus Johansen , Charlotte G Mørtz

Ugeskr Laeger. 2024 Feb 5;186(6):V10230650.

Abstract | Resumé
Leukocytter er involveret i allergisk kontakteksem overfor nikkel ved gentagende eksponering på samme hudområde

Anders B Funch, Malin Glindvad Ahlström, Jeanne D Johansen, Carsten Geisler, Charlotte M Bonefeld

Br J Dermatol. 2024 Mar 15;190(4):569-570

Abstract | Resumé
Manglen på allergener til lappetestning i Europa gør det svært at diagnosticere kontaktallergi, både arbejdsrelateret og ikke-arbejdsrelateret. Et positionspapir fra arbejdsgrupperne ‘Contact Dermatitis’ og ‘Occupational Skin Disease’ i European Society of Contact Dermatitis (ESCD), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) og European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Swen Malte John, Andreas Bonertz, Julia Zimmer, Olivier Aerts, Andrea Bauer, Maria Bova, Richard Brans, Stefano Del Giacco, Heinrich Dickel, Monica Corazza, Marie-Noëlle Crépy, Rosella Gallo, Jose Luis Garcia-Abujeta, Ana Maria Giménez-Arnau, Ludger Klimek, Jean-Pierre Lepoittevin, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Mihaly Matura, Charlotte Gotthard Mortz, Esen Özkaya, Maria Pesonen, Nadia Raison-Peyron, Thomas Rustemeyer, Christoph Skudlik, Radoslaw Spiewak, Luca Stingeni, Sari Suomela, Cara Symanzik, James Taylor, Maria Torres, Wolfgang Uter, Ian White, Mark Wilkinson, Vera Mahler, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2024 May 29. doi: 10.1111/cod.14580. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Psykologisk byrde, angst, depression og livskvalitet hos patienter med håndeksem: En systematisk gennemgang og meta-analyse

Mie Siewertsen, Charlotte Näslund-Koch, Jeanne Duus Johansen, Anne Birgitte Simonsen, Thi Thao Nguyen, Claus Zachariae, Lone Skov, Nikolai Loft

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 May 29. doi: 10.1111/jdv.20140. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Regulering af immunrespons i huden hos allergiske og klinisk tolerante frisører udsat for p-phenylendiamin

Sanne S Meisser, Yasutaka Mitamura, Can Altunbulakli, Josefine Bandier, Morten S Opstrup, Anne-Sofie Ø Gadsbøll, Manru Li, Ge Tan, Mubeccel Akdis, Cezmi A Akdis, Carsten Geisler, Jeanne D Johansen, Charlotte M Bonefeld

Allergy. 2024 May;79(5):1291-1305

Abstract | Resumé
Stratum Corneum-lipider i ikke-læsionel atopisk hud og i sund hud efter påføring af fugtighedscreme: Et randomiseret klinisk forsøg

Malin Glindvad Ahlström, Rie Dybboe Bjerre, Magnus Glindvad Ahlström, Lone Skov, Jeanne Duus Johansen

Life (Basel). 2024 Mar 6;14(3):345. doi: 10.3390/life14030345.

Abstract | Resumé
Underliggende immunreaktioner på nikkel hos personer med nikkelallergi – et dosis-respons studie.

Michael Wennervaldt, Helen Vaher, Malin G Ahlström, Nuno Bischofberger, Torkil Menné, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen, Charlotte M Bonefeld

Contact Dermatitis. 2024 Jul;91(1):1-10. doi: 10.1111/cod.14549. Epub 2024 Apr 5

Abstract | Resumé
Arbejdsbetinget kontakteksem udløst af eksponering over for kobolt fra en metalmøtrik

Sofia Botvid, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Jeanne Duus Johansen, Jakob Ferløv Schwensen

Contact Dermatitis. 2024 Feb;90(2):184-186. doi: 10.1111/cod.14449. Epub 2023 Oct 24.

Abstract | Resumé
Association mellem atopisk sygdom og vaccinationsgranulomer: et case-kontrol studie.

Stine Skovbo Hoffmann, Emilia Myrup Thiesson, Jeanne Duus Johansen, Anders Hviid

Contact Dermatitis. 2024 Apr;90(4):411-419. doi: 10.1111/cod.14472. Epub 2023 Dec 7.

Abstract | Resumé
CD4+ T-celler hæmmer udviklingen af allergen-specifikke hud-iboende hukommelses CD8+ T-celler efter eksponering for forskellige klinisk relevante kontakt allergener

Anders Boutrup Funch, Julie F. Weber, Rebecca Kitt Davidson Lohmann, Veronika Mraz, Kelvin Yeung, Mia Hamilton Jee, Niels Ødum, Anders Woetmann, Jeanne Duus Johansen, Carsten Geisler, Charlotte Menné Bonefeld

Contact Dermatitis. 2023 Jun;88(6):425-437.

Abstract | Resumé
Cirkulerende biomarkører er associeret med sværhedsgraden af kronisk håndeksem og atopisk eksem

Anna S Quaade, Xing Wang, Julie B K Sølberg, Nina H Ulrich, Benjamin D McCauley, Jacob P Thyssen, Christine Becker, Jeanne D Johansen

Br J Dermatol. 2023 Jul 7;189(1):114-124.

Abstract | Resumé
Diagnostik og forebyggelse af arbejdsbetinget allergi hos frisører

Wolfgang Uter , Jeanne D Johansen , Jelena Macan , Cara Symanzik , Swen M John

Curr Allergy Asthma Rep. 2023 May;23(5):267-275.

Abstract | Resumé
Effekten af børneeksem på forløbet af arbejdsbetinget eksem hos unge

Jojo B Dietz, Torkil Menné, Harald W Meyer, Sven Viskum, Mari-Ann Flyvholm, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2024 Feb;90(2):143-152. doi: 10.1111/cod.14426. Epub 2023 Sep 26.

Abstract | Resumé
Evaluering af effektiviteten af en tysk-inspireret intervention rettet mod arbejdsbetinget håndeksem i Danmark – Et randomiseret forsøg med 3 måneders opfølgning.

Jojo Biel-Nielsen Dietz, Anne Birgitte N Simonsen, Torkil Menné, Malin G Ahlstrøm, Mari-Ann Flyvholm, Maria H Blomberg, Christina Y Erichsen, Harald W Meyer, Sven Viskum, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2024 Mar;90(3):280-290. doi: 10.1111/cod.14457. Epub 2023 Dec 5.

Abstract | Resumé
Genotoksicitet af oxidative hårfarver – et systematisk review

Željka Babić, Sarah Hallmann, Martin S Havmose, Jeanne D Johansen, Swen M John, Cara Symanzik, Wolfgang Uter, Patricia Weinert, Henk F van der Molen, Sanja Kezic, Jelena Macan, Rajka Turk

Hum Exp Toxicol. 2023 Jan-Dec;42:9603271231159803. doi: 10.1177/09603271231159803.

Abstract | Resumé
Håndeksem hos danske unge – ikke kun atopisk dermatitis.

Anne Birgitte Simonsen, Jojo Biel-Nielsen Dietz, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2024 Jan;90(1):17-22. doi: 10.1111/cod.14420. Epub 2023 Sep 26

Abstract | Resumé
Inflammatoriske biomarkører i blodet ved kronisk håndeksem: Associationer med ætiologiske og kliniske subtyper

Anna Sophie Quaade, Xing Wang, Julie B K Sølberg, Benjamin D McCauley, Jacob P Thyssen, Christine Becker, Jeanne Duus Johansen

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Jun;38(6):1101-1111. doi: 10.1111/jdv.19742. Epub 2023 Dec 27

Abstract | Resumé
Kontaktallergi overfor gummiacceleratorer i perioden 1990-2019

Christoffer Kursawe Larsen, Jakob F B Schwensen, Claus Zachariae, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2024 Feb;90(2):116-125. doi: 10.1111/cod.14421. Epub 2023 Sep 21.

Abstract | Resumé
Kronisk håndeksem: En hyppig sygdom i den danske befolkning, der er forbundet med nedsat livskvalitet

Anna Sophie Quaade, Farzad Alinaghi, Jojo Biel-Nielsen Dietz, Christina Yndal Erichsen, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Dec;89(6):453-463. doi: 10.1111/cod.14407. Epub 2023 Aug 27

Abstract | Resumé
Parfumestoffer i kosmetiske produkter markedsført til børn i Danmark

Sofia Botvid, Anne Birgitte Simonsen, Claus Jørgensen, Stine Müller, Christel Søgaard Kirkeby, Anne Beck Christensen, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Nov;89(5):374-381.

Abstract | Resumé
Proteomet af håndeksem vurderet ved tape stripping

Julie B K Sølberg, Anna S Quaade, Lylia Drici , Karolina Sulek, Nina H Ulrich, Marianne B Løvendorf , Jacob P Thyssen, Matthias Mann , Beatrice Dyring-Andersen, Jeanne D Johansen

J Invest Dermatol. 2023 Aug;143(8):1559-1568.e5

Abstract | Resumé
Allergifremkaldende farvestoffer anvendt i plastikbrillestel

Ulrik Ahrensbøll-Friis, Anne Birgitte Simonsen, Jakob Dahlin, Marléne Isaksson, Claus Zachariae, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Jan;86,(1): 25-28

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem forårsaget af 2-hydroxymethakrylat (HEMA) og ethyl cyanoacrylate i lim anvendt i kosmetiske produktioner, hos frisører og kosmetikere som laver kunstige negle og hår- og øjenvippeextensions: et systematisk review.

Cara Symanzik , Patricia Weinert, Željka Babić, Sarah Hallmann, Martin S Havmose, Jeanne D Johansen, Sanja Kezic, Marija Macan, Jelena Macan, Julia Strahwald, Rajka Turk, Henk F van der Molen, Swen M John, Wolfgang Uter

Contact Dermatitis. 2022 Jun;86(6):480-492

Abstract | Resumé
Arbejdsbetinget allergisk kontaktdermatitis pga. tetrahydropropyl ethylendiamin i håndsprit

Blomberg Maria, Caroline Jørgensen Cl, Anne Bregnhøj, Ulrik Ahrensbøll Friis, Claus Zachariae, Mette Sommerlund, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Jul;87(1):114-116

Abstract | Resumé
Arbejdsbetinget eksem hos unge i Danmark – En spørgeskema-undersøgelse af årsager og konsekvenser 

Jojo B Dietz, Torkil Menné, Harald W Meyer, Sven Viskum, Mari-Ann Flyvholm, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2022 May;86(5):404-416

Abstract | Resumé
Arbejdsbetinget eksponering af frisører overfor luftbårne kemikalier: en oversigtsartikel.

Sanja Kezic, Roberto Nunez, Željka Babić, Sarah Hallmann, Martin S Havmose, Jeanne D Johansen, Swen M John, Marija Macan, Cara Symanzik, Wolfgang Uter, Patricia Weinert, Rajka Turk, Jelena Macan, Henk F van der Molen

Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 31;19(7):4176

Abstract | Resumé
Arbejdsbetinget håndeksem forkorter karrierelængden hos frisører.

Martin Havmose, Jacob Pontoppidan Thyssen, Claus Zachariae, Wolfgang Uter, Jeanne Duus Johansen

Occup Environ Med. 2022 Oct;79(10):649-655

Abstract | Resumé
Årsager til håndeksem hos danske frisører

C Kursawe Larsen, Martin Havmose, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Feb;88(2):162-164. doi: 10.1111/cod.14244. Epub 2022 Nov 24.

Abstract | Resumé
Associationen mellem at arbejde som frisør og at udvikle cancer og reproduktionsforstyrrelser – en systematisk oversigtsartikel

Željka Babić, Marija Macan, Zrinka Franić, Sarah Hallmann, Martin S Havmose, Jeanne D Johansen, Swen M John, Cara Symanzik, Wolfgang Uter, Patricia Weinert, Henk F van der Molen, Sanja Kezic, Rajka Turk, Jelena Macan

J Occup Health. 2022 Jan;64(1):e12351. doi: 10.1002/1348-9585.12351.

Abstract | Resumé
Den europæiske basisserie og anbefalede tilføjelser: 2023

S Mark Wilkinson , Margarida Gonçalo , Olivier Aerts , Sonia Badulici , Heinrich Dickel , Rosella Gallo , Jose L Garcia-Abujeta , Ana M Giménez-Arnau , Curt Hamman , Marcos Hervella , Marléne Isaksson , Jeanne D Johansen , Vera Mahler , Bo Niklasson , Paolo Pigatto , Gyorgyi Ponyai , Thomas Rustemeyer , Marie L A Schuttelaar , Radoslaw Spiewak , Luca Stingeni, Jacob P Thyssen, Wolfgang Uter

Contact Dermatitis. 2023 Feb;88(2):87-92. doi: 10.1111/cod.14255. Epub 2022 Dec 8

Abstract | Resumé
Det kontaktallergiske respons afhænger af om hudområdet tidligere har været eksponeret for allergenet.

Anders B Funch, Veronika Mraz, Anne-Sofie Ø Gadsbøll, Mia H Jee, Julie F Weber, Niels Ødum, Anders Woetmann, Jeanne D Johansen, Carsten Geisler, Charlotte M Bonefeld

Allergy. 2022 Feb;77(2):513-524.

Abstract | Resumé
Eksponering overfor kunstige negle og UV-neglelak hos danske frisører

Martin Havmose, Jacob P Thyssen, Claus Zachariae, Jeanne D Johansen

Acta Derm Venereol. 2022 Nov 23;102:adv00818. doi: 10.2340/actadv.v102.4524.

Abstract | Resumé
Eksponeringsmønstre associeret med øget risiko for arbejdsbetinget håndeksem blandt frisører

Martin S Havmose, Wolfgang Uter, Olaf Gefeller, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Apr;88(4):275-285. doi: 10.1111/cod.14264. Epub 2022 Dec .

Abstract | Resumé
En oversigtsartikel om allergi overfor hårkosmetik med et fokus på frisører

Wolfgang Uter, Julia Strahwald, Sarah Hallmann, Jeanne D Johansen, Martin S Havmose, Sanja Kezic, Henk F van der Molen, Jelena Macan, Željka Babić, Zrinka Franić, Marija Macan, Rajka Turk, Cara Symanzik, Patricia Weinert, Swen M John

Contact Dermatitis. 2023 Feb;88(2):93-108. doi: 10.1111/cod.14236. Epub 2022 Oct 28.

Abstract | Resumé
Evaluering af de sekundære og tertiære forebyggelsesstrategier mod arbejdsbetinget kontakt eksem i Tyskland: et systematisk review

Malin G Ahlström, Jojo B Dietz, Annika Wilke , Jeanne D Johansen, Swen Malthe John, Richard Brans

Contact Dermatitis. 2022 Aug;87(2):142-153

Abstract | Resumé
Forskel i hudeksponering blandt frisører og forbrugere overfor kosmetiske hårprodukter: et review.

Cara Symanzik, Jeanne D Johansen, Patricia Weinert, Željka Babić, Sarah Hallmann, Martin S Havmose, Sanja Kezic, Marija Macan, Jelena Macan, Julia Strahwald, Rajka Turk, Henk F van der Molen, Swen M John, Wolfgang Uter

Contact Dermatitis. 2022 May;86(5):333-343.

Abstract | Resumé
Hudtoksiske effekter af udvalgte ingredienser i hårkosmetik: En oversigt med fokus på frisører

Cara Symanzik, Patricia Weinert, Željka Babić, Sarah Hallmann, Martin Stibius Havmose, Jeanne Duus Johansen, Sanja Kezic, Marija Macan, Jelena Macan, Julia Strahwald, Rajka Turk, Henk F van der Molen, Swen Malte John, Wolfgang Uter

Int J Environ Res Public Health. 2022 Jun 21;19(13):7588.

Abstract | Resumé
Kan aluminium i solcreme medføre allergisk eksem hos børn med aluminium kontaktallergi?

Stine Skovbo Hoffmann, Jesper Elberling, Jacob P Thyssen, Kirsten Skamstrup Hansen, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Jan;86(1):9-14.

Abstract | Resumé
Kobber-frigivelse fra metalgenstande kan maskere et positivt nikkel spot-test resultat 

Michael Wennervaldt, Malin G Ahlström, Torkil Menné, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2022 May;86(5):431-433.

Abstract | Resumé
Kontaktallergi overfor metaller blandt metalarbejdere: En systematisk gennemgang og metaanalyse

Farzad Alinaghi, Martin Havmose, Jacob P Thyssen, Claus Zachariae, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Jan;88(1):1-9. doi: 10.1111/cod.14232. Epub 2022 Oct 25.

Abstract | Resumé
Kontaktallergi overfor øjendråber

Malin Glindvad Ahlström , Lone Skov, Steffen Heegaard, Claus Zachariae, Lene Heise Garvey, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Apr;88(4):294-299. doi: 10.1111/cod.14245. Epub 2022 Nov 25.

Abstract | Resumé
Langtidsopfølgning af håndeksem hos frisører: et prospektivt kohortestudie af frisører uddannet fra 1985-2007.

M Havmose, J P Thyssen, C Zachariae, J D Johansen

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Feb;36(2):263-270.

Abstract | Resumé
Lokal og systemisk kontakteksem forårsaget af tandplastfyldninger hos en patient med allergi overfor 2-hydroxyethyl methakrylat.

M Havmose, M Blomberg, C Zachariae, J D Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Jul;87(1):106-108.

Abstract | Resumé
Ny indsigt i kontakteksem

J D Johansen, C M Bonefeld, J F B Schwensen, J P Thyssen, W Uter

J Allergy Clin Immunol. 2022 Apr;149(4):1162-1171

Abstract | Resumé
Optimering af udredning for allergi over for polyethylen glycol (macrogol)

Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen, Bettina Margrethe Jensen, Lars K Poulsen, Jeanne Duus Johansen, Lene Heise Garvey

J Allergy Clin Immunol. 2022 Jan;149(1):168-175

Abstract | Resumé
Prævelens og incidens af håndeksem hos frisører – et systematisk review og en metanalayse af studier pupliceret fra 2000-2021

Martin S Havmose, Sanja Kezic, Wolfgang Uter, Cara Symanzik, Sarah Hallmann, Julia Strahwald, Patricia Weinert, Marija Macan, Rajka Turk, Henk F van der Molen, Željka Babić, Jelena Macan, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Apr;86(4):254-265

Abstract | Resumé
Reaktioner efter indtag af aluminium-holdige pandekager hos børn ved vaccinationsgranulomer og aluminium allergi

Stine Skovbo Hoffmann , Jesper Elberling , Kirsten Skamstrup Hansen , Jacob P Thyssen , Charlotte G Moertz , Rasmus Overgaard Bach , Jeanne Duus Johansen

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023 May;37(5):1028-1035.

Abstract | Resumé
Respiratorisk toksicitet overfor persulfater og deres konsekvenser for luftvejene hos frisører.

Jelena Macan, Željka Babić, Sarah Hallmann, Martin S Havmose, Jeanne D Johansen, Swen M John, Marija Macan, Cara Symanzik, Wolfgang Uter, Patricia Weinert, Henk F van der Molen, Sanja Kezic, Rajka Turk

Int Arch Occup Environ Health. 2022 Mar 22. Oct;95(8):1679-1702

Abstract | Resumé
Retningslinjer for diagnosticering, forebyggelse og behandling af håndeksem.

Jacob P Thyssen , Marie L A Schuttelaar , Jose H Alfonso, Klaus E Andersen, Irena Angelova-Fischer, Bernd W M Arents, Andrea Bauer, Richard Brans, Alicia Cannavo, Wianda A Christoffers, Marie-Noelle Crépy, Peter Elsner, Manigé Fartasch, Francesca Larese Filon, Ana M Giménez-Arnau, Margarida Gonçalo, Maria G Guzmán-Perera, Carsten R Hamann, Wolfram Hoetzenecker, Jeanne Duus Johansen, Swen M John, Amalia C M Kunkeler, Suzana Ljubojevic Hadzavdic, Sonja Molin, Rosemary Nixon, Jart A F Oosterhaven, Thomas Rustemeyer, Esther Serra-Baldrich, Mili Shah, Dagmar Simon, Christoph Skudlik, Radoslaw Spiewak, Skaidra Valiukevičienė, Angelique N Voorberg , Elke Weisshaar, Tove Agner

Contact Dermatitis. 2022 May;86(5):357-378.

Abstract | Resumé
Risiko for vaccinationsgranulomer hos børn

Stine Skovbo Hoffmann, Emilia Myrup Thiesson, Jeanne Duus Johansen, Anders Hviid

Contact Dermatitis. 2022 Nov;87(5):430-438.

Abstract | Resumé
Transkriptomet ved håndeksem vurderet ved tapestrip

Julie B K Sølberg, Anna S Quaade, Stine B Jacobsen, Jeppe D Andersen, Marie-Louise Kampmann, Niels Morling, Thomas Litman, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Feb;86(2):71-79.

Abstract | Resumé
Undervisning i forebyggelse af eksem på danske frisørskoler, har sænket risikoen for at få arbejdsbetinget håndeksem som frisør.

Martin Havmose, Wolfgang Uter, Olaf Gefeller, Ulrik F Friis, Jacob P Thyssen, Claus Zachariae, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Dec;87(6):511-520

Abstract | Resumé
Aluminium kontakt allergi uden relation til vaccinationsgranulomer, et systematisk review og meta-analyse

Stine Skovbo Hoffmann, Michael Wennervaldt, Farzad Alinaghi, Anne Birgitte Simonsen, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Aug;85:129–135.

Abstract | Resumé
Ansigtseksem forårsaget af kosmetik relevante allergener

Maria A Bruusgaard-Mouritsen, Lene H Garvey, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Dec;85(6):650-659.

Abstract | Resumé
Ansigtseksem hos sundhedspersonale under COVID-19 pandemien.

Jakob Fb Schwensen , Anne Birgitte Simonsen , Claus Zachariae , Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Dec;85(6):710-711.

Abstract | Resumé
Behov for EU-lovgivning, der kræver offentliggørelse og mærkning af indholdsstoffer i medicinsk udstyr.

A Herman, W Uter, T Rustemeyer, M Matura, K Aalto-Korte, J Duus Johansen, M Gonçalo, I R White, A Balato, A M Giménez Arnau, K Brockow, C G Mortz, V Mahler, A Goossens, ESCD, EECDRG, EADV Contact Dermatitis Task Force, EAACI

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Jul;35(7):1444-1448

Abstract | Resumé
Beskæftigelsesgrad, sygefravær og omkostninger efter anmeldelse af et arbejdsbetinget eksem – et registerbaseret studie

Jojo B Dietz, Torkil Menné, Harald W Meyer, Sven Viskum, Mari-Ann Flyvholm, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Apr;84(4):224-235.

Abstract | Resumé
Cocamidopropyl betaine, cocamidopropylaminoxid og dinatrium cocoamphodiacetat forårsager falsk positive reaktioner med en isothiazolinon spottest

Morten B Haulrig, Jakob Dahlin, Cecilia Svedman, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Aug;85:249-251.

Abstract | Resumé
Den europæiske basisserie: Kriterier for inklusion af allergener (med henvisning til formaldehydfrigivere)

S Mark Wilkinson, Sonia Badulici, Ana Giménez-Arnau, Heinrich Dickel, Margarida Gonçalo, Marcos Hervella, Marléne Isaksson, Jeanne D Johansen, Vera Mahler, Jacob P Thyssen, Wolfgang Uter, European Baseline Series Taskforce of the European Society of Contact Dermatitis

Contact Dermatitis. 2021 Aug;85:125–128

Abstract | Resumé
Epidemien med kontaktallergi overfor methylisothiazolinone. En opgørelse over danske patienter lappetestet fra 2005 til 2019.

Martin Havmose , Jacob P Thyssen , Claus Zachariae , Torkil Menné , Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Apr;84(4):254-262.

Abstract | Resumé
Epidermale T-celler – Effekten af alder og allergeneksponering i mus og mennesker

Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll , Mia Hamilton Jee , Malin Glindvad Ahlström , Beatrice Dyring-Andersen , Anders Woetmann , Niels Ødum , Jeanne Duus Johansen , Carsten Geisler , Charlotte Menné Bonefeld

Contact Dermatitis. 2021 Jun;84(6):375-384.

Abstract | Resumé
Faldende forekomst af kontaktallergi overfor hydroxyisohexyl 3-cyclohexene i Europa forud for dets forbud

Malin Glindvad Ahlström , Wolfgang Uter , Magnus Glindvad Ahlström , Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Jun;84(6):419-422.

Abstract | Resumé
Forekomsten af erhvervsbetinget kontakteksem i Danmark mellem 2007 og 2018: En befolknings undersøgelse

Jojo B Dietz, Torkil Menné, Harald W Meyer, Sven Viskum, Mari-Ann Flyvholm, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Oct;85(4):421-428.

Abstract | Resumé
Forslag til fælles information om lappetest fra den Europæiske sammenslutning af hudlæger.

A Balato, E Scala, F Ayala, A Bauer, M-N Crépy, M Gonçalo, J Duus Johansen, S M John, T Rustemeyer, N Wagner, M Wilkinson, A Giménez-Arnau

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Oct;35(10):1957-1962.

Abstract | Resumé
Hukommelse T-hjælperceller specifikke for nikkel, kobolt og krom identificerer personer med metalallergi

Lars H Blom , Sali A Elrefaii , Claus Zachariae 2, Jacob P Thyssen , Lars K Poulsen , Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Jul;85(1):7-16.

Abstract | Resumé
Ingen tegn på bedring af sygdomsbyrde hos patienter med kromallergi efter regulering af kromindhold i læder

Farzad Alinaghi, Jacob P Thyssen, Claus Zachariae, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Nov;85(5):514-522.

Abstract | Resumé
Kliniske manifestationer og påvirkning af dagligdagen hos 10 patienter med allergi overfor polyethylen glycol (PEG).

Maria A Bruusgaard-Mouritsen , Jeanne D Johansen , Lene H Garvey

Clin Exp Allergy. 2021 Mar;51(3):463-470.

Abstract | Resumé
Kontakteksem

Pamela L Scheinman, Marc Vocanson, Jacob P Thyssen, Jeanne Duus Johansen, Rosemary L Nixon, Kate Dear, Nina C Botto, Johanna Morot, Ari M Goldminz

Nat Rev Dis Primers. 2021 May 27;7(1):38.

Abstract | Resumé
Kontakteksem forårsaget af glukosesensorer, insulinpumper og plaster: Resultater fra en 5-årig periode

Ulrik Ahrensbøll-Friis, Anne Birgitte Simonsen, Claus Zachariae, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Feb;84(2):75-81

Abstract | Resumé
Krom- og koboltfrigivelse fra øreringe på det danske marked.

Michael Wennervaldt, Malin G Ahlström, Torkil Menné, Morten B Haulrig, Farzad Alinaghi, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Nov;85(5):523-530.

Abstract | Resumé
Lappetest-resultater med den europæiske baseline-serie og tilføjelser i ESSCA-netværket, 2015-2018

Wolfgang Uter, Andrea Bauer, Anna Belloni Fortina, Andreas J Bircher, Richard Brans, Timo Buhl, Susan M Cooper, Magdalena Czarnecka-Operacz, Heinrich Dickel, Aleksandra Dugonik, Johannes Geier, Ana M Giménez-Arnau, Margarida Gonçalo, Jeanne D Johansen, Graham A Johnston, Vera Mahler, Thomas Rustemeyer, Javier Sanchez-Perez, Marie L A Schuttelaar, Dagmar Simon, Radoslaw Spiewak, Skaidra Valiukevičien, Elke Weisshaar, Ian R White, Mark Wilkinson, ESSCA working group

Contact Dermatitis. 2021 Feb;84(2):109-120. doi: 10.1111/cod.13704. Epub 2020 Oct 7.

Abstract | Resumé
Nikkelfrigivelse fra øreringe. Et studie af det danske marked og validering af nikkel spot testen.

Michael Wennervaldt, Malin G Ahlström, Torkil Menné, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Aug;85:178–185.

Abstract | Resumé
Øget forekomst af håndeksem hos børn som følge af intensiv håndhygiejne i danske daginstitutioner under COVID-19 pandemien

Anne B Simonsen , Iben F Ruge , Anna S Quaade , Jeanne D Johansen , Jacob P Thyssen , Claus Zachariae

Contact Dermatitis. 2021 Mar;84(3):144-152. doi: 10.1111/cod.13727. Epub 2020 Nov 5.

Abstract | Resumé
Prævalens, incidens og sværhedsgrad af håndeksem i den generelle befolkning

Anna S Quaade, Anne B Simonsen, Anne-Sofie Halling, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Jun;84(6):361-374

Abstract | Resumé
Protokol til en systematisk gennemgang af indholdsstoffer i hår- og neglekosmetiske produkter, som kan give hud-, luftvejs- eller systemiske sygdomme hos frisører.

Wolfgang Uter, Jeanne D Johansen, Martin S Havmose, Sanja Kezic, Henk F van der Molen, Jelena Macan, Željka Babić, Rajka Turk, Cara Symanzik, Swen M John

BMJ Open. 2021 Dec 6;11(12):e050612. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050612.

Abstract | Resumé
Stratum corneum transkriptomet hos patienter med atopisk eksem kan undersøges ved tape strip prøver

Julie Sølberg, Stine B Jacobsen, Jeppe D Andersen, Thomas Litman, Nina H Ulrich, Malin G Ahlström, Jeanne D Johansen

J Dermatol Sci. 2021 Jan;101(1):14-21

Abstract | Resumé
Ubalance i mikroorganismerne i huden ved atopisk eksem afhænger af hudområde og omfatter både bakterier, svampe og virus

Rie Dybboe Bjerre, Jacob Bak Holm, Albert Palleja, Julie Sølberg, Lone Skov, Jeanne Duus Johansen

BMC Microbiol. 2021 Sep 23;21(1):256.

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem overfor akrylater i en bideskinne

Quaade AS, Hald M, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Feb;82(2):112-114

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem på grund af butylenglykol i kosmetik

Blomberg M, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Sep;83(3):242-243.

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes

Anne Birgitte Simonsen, Jacob P Thyssen, Mette Gyldenløve, Anna Korsgaard Berg, Ulrik Fischer Friis, Jannet Duus Johansen, Claus Zachariae

Ugeskr Laeger. 2020 Jun 22;182(26):V08190463.

Abstract | Resumé
Børn med vaccinationsgranulomer og aluminum kontakt allergi: evaluering af prædispositioner, undgåelsesadfærd og livskvalitet.

Hoffmann SS, Thyssen JP, Elberling J, Hansen KS, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Aug;83(2):99-107.

Abstract | Resumé
Brugbarhed af en spottest for isothiazolinoner.

Tautvydaitė L, Friis UF, Thyssen JP, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):165-16

Abstract | Resumé
CI Solvent Yellow 14 (Sudan I) identificeret i plastikenden af et par titaniumbrillestænger

Friis UF, Dahlin J, Isaksson M, Zachariae C, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):183-185.

Abstract | Resumé
Epidemi af kontaktallergi over for methylisothiazolinon i Europa: en opfølgning på ændrede eksponeringer.

Uter W, Aalto-Korte K, Agner T, Andersen KE, Bircher AJ, Brans R, Bruze M, Diepgen TL, Foti C, Giménez Arnau A, Gonçalo M, Goossens A, McFadden J, Paulsen E, Svedman C, Rustemeyer T, White IR, Wilkinson M, Johansen JD; European Environmental Contact Dermatitis Research Group.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Feb;34(2):333-339

Abstract | Resumé
Fire patienter med koboltallergi: eksponeringsanalyse med spot test og en x-ray fluorescens scanner.

Alinaghi F, Friis UF, Deleuran MG, Zachariae C, Thyssen JP, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Jan;82(1):67-69.

Abstract | Resumé
Forekomsten af metaller i brugte og ubrugte skæreolier: røntgen-fluorescensspektroskopi som screeningsværktøj

Alinaghi F, Hedberg YS, Zachariae C, Thyssen JP, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Aug;83(2):83-87

Abstract | Resumé
Frisørers brug af beskyttelseshandsker – en gennemgang af den beskyttende effekt og mulige bivirkninger.

Havmose M, Thyssen JP, Zachariae C, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Aug;83(2):75-82

Abstract | Resumé
Høj forekomst af håndeksem blandt danske skolebørn efter implementering af retningslinjer for håndhygiejne under COVID-19 pandemien

A B Simonsen , I F Ruge , A S Quaade , J D Johansen , J P Thyssen , C Zachariae

Br J Dermatol. 2020 Nov;183(5):975-976. doi: 10.1111/bjd.19413. Epub 2020 Sep 10.

Abstract | Resumé
Identifikation af allergener i serier der anvendes til at påvise allergi over for ingredienser i kosmetik i Europa.

Horton E, Wilkinson M, Aalto-Korte K, Bauer A, Chowdhury MM, Cooper S, Cousen P, Crépy MN, Filon FL, Gallo R, Geier J, Giménez-Arnau A, Gonçalo M, Goossens A, Green C, Guarneri F, HadžavdiĆ SL, Johansen JD, Johnston GA, Pesonen M, Rustemeyer T, Sanchez-Perez J, Schuttelaar MA, Stone N, Thyssen JP, Uter W; Collaborators.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):195-200.

Abstract | Resumé
Kontaktallergi overfor 2-hydroxyethyl methakrylat i Danmark

Havmose M, Thyssen JP, Zachariae C, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Apr;82(4):229-231

Abstract | Resumé
Naturlige ingredienser i kosmetik – et forslag til en screeningsserie for hudallergi

Bruusgaard-Mouritsen MA, Johansen JD, Zachariae C, Kirkeby CS, Garvey LH.

Contact Dermatitis. 2020 Oct;83(4):251-270.

Abstract | Resumé
Para-Phenylenediamine forårsager betydelig skade på hudbarrieren.

Meisser SS, Altunbulakli C, Bandier J, Opstrup MS, Castro-Giner F, Akdis M, Bonefeld CM, Johansen JD, Akdis CA.

J Allergy Clin Immunol. 2020 Feb;145(2):619-631

Abstract | Resumé
Vævsresidente Patogene CD8+ Memory T-celler i epidermis udkonkurrerer dendritiske epidermale T-celler i kontaktallergi

Ø Gadsbøll AS, Jee MH, Funch AB, Alhede M, Mraz V, Weber JF, Callender LA, Carroll EC, Bjarnsholt T, Woetmann A, Ødum N, Thomsen AR, Johansen JD, Henson SM, Geisler C, Bonefeld CM.

J Invest Dermatol. 2020 Apr;140(4):806-815.e5

Abstract | Resumé