Øget forekomst af håndeksem hos børn som følge af intensiv håndhygiejne i danske daginstitutioner under COVID-19 pandemien

I forbindelse med corona-pandemien i foråret 2020, udstedte Sundhedsstyrelsen retningslinjer for håndhygiejne i daginstitutionerne i Danmark, for at mindske risikoen for smitte med corona-virus. Retningslinjerne indebar håndvask med sæbe ved ankomst til skolen, konsekvent hver 2. time i løbet af dagen, før og efter måltider, når hænderne var synligt snavsede og inden barnet forlod skolen. I løbet af kort tid blev der rapporteret om et stort antal tilfælde af håndeksem hos tidligere hudraske børn.

For at vurdere problemets omfang, foretog vi en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene til børn i daginstitutionerne.

Vi modtog besvarelser vedrørende i alt 6858 børn i alderen 0-7 år. I alt 7.0% af børnene havde håndeksem allerede inden de implementerede retningslinjer for håndhygiejne trådte i kraft. Efter implementering af retningslinjerne steg andelen af daginstitutionsbørn med håndeksem til 38.3%. Ud af de 5972 børn som aldrig tidligere havde haft håndeksem, udviklede 28.6% håndeksem.

Risikoen for at udvikle håndeksem var størst, hvis man havde eller tidligere havde haft atopisk dermatitis (børneeksem) og den steg med antallet af daglige håndvaske. Piger udviklede hyppigere håndeksem end drenge og risikoen steg med alderen for begge køn.

Håndeksem udviklet i barnealderen er et potentielt alvorligt problem, fordi en ødelagt hudbarriere kan være vanskelig at få til at hele, og i yderste konsekvens kan barnet risikere at få kronisk håndeksem. Sundhedsstyrelsen ændrede efterfølgende retningslinjerne og ligesom man supplerede retningslinjerne med anbefalinger i forhold til at skåne huden.

Original overskrift: Increased occurrence of hand eczema in young children following the Danish hand hygiene recommendations during the COVID-19 pandemic