Børn med vaccinationsgranulomer og aluminum kontakt allergi: evaluering af prædispositioner, undgåelsesadfærd og livskvalitet.

I dette spørgeskemastudie gennemgås selvrapporterede symptomer, forværrende faktorer og undgåelsesadfærd hos børn med vaccinationsgranulomer og aluminium kontakt allergi.

Vi fandt, at mange familier vælger at undgå kontakt med aluminium i både fødevarer og hudprodukter. Ligeledes er der op mod 25% der har valgt at udskyde eller helt undgå at deres barn bliver vaccineret yderligere.

Sammenlignet med kontrolgruppen, bestående af børn og unge med andre varierende former for eksem, påvirker granulomer og aluminium kontakt allergi livskvaliteten på negativ vis.

Original overskrift: Children with vaccination granulomas and aluminium contact allergy: evaluation of predispositions, avoidance behavior and quality of life.