Rengøringsmedarbejder

Som rengøringspersonale bliver hænderne våde mange gange i løbet af en arbejdsdag, og man har således et vådt erhverv. Dette giver en øget risiko for eksem, pga. hudirritation [3]. Jo længere tid hænderne er våde i løbet af en arbejdsdag desto større er risikoen for eksem [4].

Hænderne kommer dagligt i kontakt med andre hudirriterende stoffer som fx sæbe, desinfektionsmidler og handsker [5].  Endvidere kommer hænderne i kontakt med flere allergifremkaldende stoffer i løbet af en arbejdsdag.

De allergifremkaldende stoffer kan bl.a. findes i:

  • Sæber og desinfektionsmidler og rengøringsmidler (fx konservering, chlorhexidin, parfume)
  • Handsker (Latex, gummikemikalier) [6].

Listen er ikke udtømmende.

Andre allergiske symptomer

Hvis man har latexallergi, kan man opleve symptomer fra øjne, næse og luftveje når man er på arbejde, hvis man arbejder et sted hvor andre anvender latex-handsker.  Man kan også få nældefeber pga. latexallergi [6,7,8,9].