Henvisningsveje for børn med atopiske sygdomme i Danmark

Resumé Atopiske sygdomme som atopisk eksem, fødevareallergi, allergisk næse- og øjenbetændelse og/eller astma er almindelige. I Danmark er der dog mange forskellige måder, man kan blive henvist til behandling for disse sygdomme i sundhedssystemet, og det er ikke altid klart, hvordan det foregår. For at beskrive, hvordan børn med atopiske sygdomme navigerer i det danske sundhedssystem, blev der delt et spørgeskema ud til børn på 17 år og derunder, som blev behandlet for atopiske sygdomme mellem august 2020 og juni 2021, enten af en praktiserende specialist eller på en hospitalsafdeling i Region Hovedstaden.

I alt 279 børn udfyldte spørgeskemaet, og de fleste blev henvist til en specialist eller et hospital af deres praktiserende læge. Der fandtes ikke en “fælles vej” til hospitalet for patienter med tre eller flere atopiske sygdomme. Disse patienter blev oftere henvist til et hospital sammenlignet med børn med to eller færre atopiske sygdomme. De vigtigste årsager til, at børn blev behandlet på hospitalet, var fødevareallergi) og astma

Sammenfattende kan man sige, at børn med flere atopiske sygdomme oftere blev henvist til hospitalernes afdelinger end til praktiserende specialister, hovedsageligt på grund af fødevareallergi.

Original overskrift: Referral Pathways for Children with Atopic Diseases in Denmark