Grafisk oversigt

Antal nye publikationer per år og akkumuleret over Videncentrets levetid.

(Da grafen bliver lavet i ‘real-time’ tager det lidt tid før den bliver vist)