Allergi i befolkningen

Det er ikke muligt at få et 100 pct. præcist billede af forekomsten af kontaktallergi i den generelle befolkning, men befolkningsundersøgelser kan give god vurdering af omfanget.

Den nyeste undersøgelse er europæisk og omfatter 5 lande, herunder Sverige, som skønnes at afspejle forholdene i Danmark. På denne baggrund vurderes det at mindst 20% af den voksne befolkning i Danmark har kontaktallergi, her af vil det være mindst 4% som har parfumeallergi og 8-10% som har nikkelallergi.

I en anden undersøgelse fra Sverige fandt man samlet at mindst 15% af teenagere (16-årige) havde kontaktallerg

I Danmark er der foretaget befolkningsundersøgelser i 1990, 1998 og sidst i 2006 af forekomsten af kontaktallergi via Region Københavns Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup, nu del af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg Hospital.

Usikkerheder ved befolkningsundersøgelser

Kontaktallergi skal undersøges med lappeprøver, og det er kompliceret og ressourcekrævende at gennemføre  i store befolkningsundersøgelser.

Det er samtidig heller ikke muligt at teste for samtlige allergener. F.eks. er der flere end 100 allergifremkaldende parfumestoffer, men i danske befolkningstudier har man hidtil kun testet med seks-otte forskellige. Forekomsten af parfumeallergi kan derfor godt være højere end befolkningsundersøgelserne viser.

Allergi blandt eksempatienter

En anden måde at vurdere og nuancere omfanget af kontaktallergi er at se på, hvor mange patienter med symptomer på kontaktallergi, nemlig eksem, der er allergiske over for kemiske stoffer.

Dette overvåger Videncenter for Allergi gennem Den Nationale Database for Kontaktallergi.