Psykologisk byrde, angst, depression og livskvalitet hos patienter med håndeksem: En systematisk gennemgang og meta-analyse

At leve med håndeksem er blevet forbundet med nedsat livskvalitet, angst og depression, men omfanget af denne sammenhæng er ikke klart.

Formålet med denne systematiske gennemgang og meta-analyse var at bestemme den psykologiske byrde i form af angst, depression og livskvalitet hos patienter med håndeksem.

Studiet viste at håndeksem har en moderat til alvorlig indvirkning på livskvaliteten med en stærk sammenhæng mellem sygdommens sværhedsgrad og dens effekt på livskvaliteten. Patienter med håndeksem har en påvirkning på livskvaliteten, der kan sammenlignes med andre kroniske sygdomme, når det måles med generelle livskvalitetsvurderingssystemer.

Original overskrift: Psychological burden, anxiety, depression and quality of life in patients with hand eczema: A systematic review and meta-analysis