Kontaktallergi over for lokalsteroider

Lokalsteroider bruges almindeligvis til behandling af inflammatoriske hudsygdomme på grund af deres antiinflammatoriske egenskaber. Patienter med langvarig eksem som ikke responderer på behandlingen, skal dog vurderes for kontaktallergi over for det aktuelle produkt. Klinisk behandling af allergisk kontakteksem over for lokalsteroider kan være udfordrende. De forebyggende foranstaltninger bør skræddersyes i henhold til sensibiliseringsmønstrene og understøttes af aktuelt tilgængelige klassifikationssystemer for at undgå krydsreaktivitet, som argumenteret i denne artikel.

Original overskrift: Contact allergy to topical corticosteroids