Forskellige allergityper

Birkepollen kan give straksallergi.

Straksallergi

Straksallergi kaldes også type I allergi, IgE-medieret eller antistof-medieret allergi.

Straksallergi forårsages af proteiner som:

  • Pollen
  • Husstøvmider
  • Dyrehår
  • Fødemidler
  • Gummiprotein (latex)

Man kan også udvikle straksallergi over for lægemidler som f.eks. penicillin.

Symptomerne på straksallergi er høfeber, nældefeber og astma.

Disse kan opstå minutter efter, man har været udsat for allergenet, og reaktionen kan i sjældne tilfælde være livstruende.

Kontaktallergi

Kontaktallergi kaldes også for hudallergi, den cellemedierede allergi, type IV allergi eller det forsinkede allergiske respons.

Kontaktallergi opstår ved hudkontakt med kemiske stoffer, der kan give allergi som f.eks.:

  • Parfumestoffer
  • Metaller
  • Farvestoffer
  • Konserveringsmidler

Visse lægemidler, der bruges på huden, kan også give allergi, f.eks. binyrebarkhormon-creme.

Symptomet på kontaktallergi er eksem, der kan opstå timer til dage efter, at man har været udsat for allergenet.

Denne hjemmeside handler om behandling af og forskning i kontaktallergi.

Læs mere