Forskellige årsager til eksem

Eksem kan være forårsaget af andet end kontaktallergi.

Irritativt eksem

En hyppig årsag til eksemsygdom er konstant irritation af huden som f.eks. hvis man vasker hænder ofte, hyppigt er udsat for rengøringsmidler, skæreolier og opløsningsmidler samt langvarig eller hyppig brug af handsker.

Denne form for eksem kalder man irritativt kontakteksem i modsætning til allergisk  kontakteksem .

Man kan ikke umiddelbart se, om et eksem er forårsaget af allergi eller irritation. Det kræver en udredning hos en hudlæge med bl.a. en lappeprøve, der kan afsløre, om man er allergisk.

Allergisk-irritativt eksem

Der kan ofte være tale om et kombineret allergisk-irritativt eksem, som kan ses, hvis man er udsat for noget, der både giver irritation af huden og indeholder allergifremkaldende stoffer.

Eksempelvis giver deodoranter ofte anledning til irritativt eksem i armhulen, men kan også indeholde allergifremkaldende parfumestoffer, som kan give et allergisk eksem.

Atopisk eksem

En anden hyppig gruppe eksemer er atopisk eksem, også kaldet børneeksem.

Ca. 20 pct. af en årgang børn udvikler atopisk eksem. I 90 pct. af tilfældene opstår eksemet før fireårsalderen. To ud af tre vokser fra sygdommen inden puberteten. Årsagen til sygdommen er ikke kendt, men arvelige forhold spiller ind.

Eksemet er opstår typisk i albuebøjninger og knæhaser og ved ankler og håndled.

Selvom atopisk eksem er betinget af arvelige forhold, vil der ofte være miljøfaktorer, som udløser eller forværrer tilstanden.

Børn, der har atopisk eksem, eller voksne, som tidligere har haft atopisk eksem, har en meget følsom hud, og tåler langt dårligere end andre at blive udsat for hudbelastning, som hyppig håndvask, langvarig brug af handsker og andre påvirkninger, der belaster huden.

Mellem 25 pct. og 50 pct. af de personer, der har haft atopisk eksem i barndommen, udvikler håndeksem, når de begynder at arbejde.

Personer med atopisk eksem – nuværende eller tidligere – har også en øget tilbøjelighed til at udvikle allergisk astma og allergisk høfeber. Derimod har de generelt set ikke større tilbøjelighed end andre til at udvikle kontaktallergi.

Viden om generne og atopisk eksem.

En opdagelse har vist, at en mutation i arvemassen giver øget risiko for eksem. Opdagelsen er vigtig for forståelsen og behandling af atopisk eksem.

Læs artiklen: Dit eksem kan være arveligt

Billeder af forskellige former for eksem. Klik på billederne for at se dem i et større format.