Kontakteksem

Kontakteksem er blandt de mest almindelige inflammatoriske hudsygdomme og inkluderer allergisk, fotoallergisk, irritativt, fototoksisk og protein kontakteksem. Arbejdsbetinget kontakteksem kan være en eller flere ovenstående typer og er den mest udbredte arbejdsbetingede hudsygdom. Hver kontakteksemtype er kendetegnet ved forskellige immunologiske mekanismer og / eller eksponeringer. Kliniske manifestationer af kontakteksem varierer meget, og flere undertyper kan forekomme samtidigt. Diagnosen er afhængig af eksemets udseende, grundig eksponeringsvurdering og evaluering med teknikker som lappetest og priktest. Håndtering af kontakteksem er baseret på patientuddannelse, undgåelsesstrategier for specifikke stoffer og aktuelle behandlinger; i alvorlige eller genstridige tilfælde, som kan påvirke patienternes livskvalitet negativt, kan det være nødvendigt med systemisk medicin.

Original overskrift: Contact dermatitis