Forekomsten af erhvervsbetinget kontakteksem i Danmark mellem 2007 og 2018: En befolknings undersøgelse

Der findes meget få nye befolkningsundersøgelser, som har undersøgt forekomsten af erhvervsbetinget kontakteksem.

Formålet med denne undersøgelse var at bestemme forekomsten (IR’er) af erhvervsbetinget eksem og udvikling heraf mellem 2007 og 2018 i kendte risikoerhverv.

Data om alle anerkendte tilfælde af erhvervsbetinget eksem  blev brugt til at beregne IR’er som antallet af anerkendte erhvervsbetinget eksem -sager pr. 10 000 arbejdere om året.

Studiet viser at medianalderen ved anmeldelse af erhvervsbetinget eksem var under 30 år for flere af de undersøgte erhverv. Frisører og kosmetologer, bagere, tandlæger og tandklinikassistenter og vindmølleindustrien havde de højeste samlede IR’er for erhvervsbetinget eksem. Vi fandt en statistisk signifikant stigning i IR’erne for erhvervsbetinget eksem for personale i børnehaver/vuggestuer.

Medianalderen ved anmeldelse af erhvervsbetinget eksem var lav for flere af erhvervene, hvilket tyder på behov for yderligere forebyggende strategier blandt unge. Baseret på IR’erne for erhvervsbetinget eksem bør fremtidens forebyggende indsats rettes mod frisører og kosmetologer, bagere, tandlæger og tandklinikassistenter og i vindmølleindustrien. Desuden sås en statistisk signifikant stigning i IR’er for erhvervsbetinget eksem blandt personalet i børnehaver/vuggestuer viser der er behov for yderligere forebyggende strategier også på dette område.

Original overskrift: Incidence rates of occupational contact dermatitis in Denmark between 2007 and 2018 – A population-based study