Fire patienter med koboltallergi: eksponeringsanalyse med spot test og en x-ray fluorescens scanner.

I dette casestudie præsenteres eksponeringsanalysen hos fire patienter med koboltallergi ved brug af en håndholdt x-ray fluorescens (XRF)-scanner samt spot-test. Et bor vurderedes til at være en relevant klinisk eksponering hos en flymekaniker med kronisk håndeksem på baggrund af en positiv spot test samt påvist koboltindhold (10%) med XRF-scanneren. I de øvrige tre cases blev der påvist kobolt i læderartikler samt en mobiltelefon med XRF-scanneren dog ledsaget af negative fund ved spot test, hvorfor den kliniske relevans af disse eksponeringer vurderedes til at være usikker. Dette studie viste dog, at XRF-scanneren er et brugbart værktøj i eksponeringsanalysen hos patienter med koboltallergi. 

Original overskrift: Exposure analysis using x-ray fluorescence device and a cobalt spot test in four patients with cobalt allergy.