Arbejdsbetinget håndeksem forkorter karrierelængden hos frisører.

Arbejdsbetinget håndeksem er en almindelig arbejdsrelateret sygdom hos frisører. Der er rapporteret om høje frafaldsprocenter under læretiden og karrierelængden for frisører der har forladt faget, er blevet anslået til at være mindre end 10 år. Dette er delvist blevet tilskrevet håndeksem, men den nøjagtige indvirkning af håndeksem på karrierelængden er ukendt.

Dette studie fandt at håndeksem reducerer frisørers karrierelængde. Sammenlignet med frisører uden håndeksem øges risikoen for at forlade faget med 20% ved at have håndeksem og med 90%, hvis håndeksemet er tilstede ’næsten hele tiden’. Det svarer til en reduktion af karrierelængden med henholdsvis 2 og 7 år.

Frisører med håndeksem ’næsten hele tiden’ er en sårbar gruppe karakteriseret ved en høj forekomst af atopisk dermatitis (børneeksem) og en høj forekomst af kontaktallergier.

Original overskrift: Occupational hand eczema reduces career length in hairdressers: a prospective cohort study of Danish hairdressers graduating from 1985 to 2007