CD4+ T-celler hæmmer udviklingen af allergen-specifikke hud-iboende hukommelses CD8+ T-celler efter eksponering for forskellige klinisk relevante kontakt allergener

Dette studie har til hensigt at undersøge hvorvidt klinisk relevante kontakt allergener (cinnamal, p-phenylenediamine og methylisothiazolinone) igangsætter samme immunologiske respons i huden som tidligere vist med Dinitrofluorobenzene (et ikke klinisk relevant allergen). Dette da vi i et tidligere studie har vist at allergen-specifikke hudresistente CD8+ hukommelses T-celler (CD8+ TRM celler) mediere hurtig lokalt hudinflammation via rekruttering af neutrophile celler til det re-eksponerede hudområde. Yderligere undersøger det aktuelle studie CD4+ T-celler rolle I det lokale hukommelsesrespons til de anvendte kontakt allergener.

I studiet anvender C57BL/6 mus samt antistoffer der kan fjerne specifikke T celle subtyper til undersøgelse deres rolle i det inflammatoriske respons.

Studiet viser en korrelation mellem CD8+ TRM celler og rekruttering neutrophile celler generelt for klinisk relevante kontakt allergener. Dog viser studiet at evnen til at inducere lokal udvikling af CD8+ TRM celler er meget allergen-afhængigt. Yderligere viser studiet som det første af sin slag at CD4+ T-celler kontrollere udviklingen af CD8+ TRM celler og dermed regulere det kontakt allergiske respons.

Original overskrift: CD4+ T cells inhibit the generation of CD8+ epidermal-resident memory T cells directed against clinically relevant contact allergens