CD4+ T-celler hæmmer udviklingen af allergen-specifikke hud-iboende hukommelses CD8+ T-celler efter eksponering for forskellige klinisk relevante kontakt allergener

Dette studie har til hensigt at undersøge hvorvidt klinisk relevante kontakt allergener (cinnamal, p-phenylenediamine og methylisothiazolinone) igangsætter samme immunologiske respons i huden som tidligere vist med Dinitrofluorobenzene (et ikke klinisk relevant allergen). I et tidligere studie har vi vist at allergen-specifikke hudresistente CD8+ hukommelses T-celler (CD8+ TRM celler) medierer hurtig lokalt hudinflammation via rekruttering af neutrophile celler til det re-eksponerede hudområde. I det aktuelle studie undersøger vi yderligere CD4+ T-cellers rolle i det lokale hukommelsesrespons overfor de anvendte kontakt allergener.

I studiet anvendes C57BL/6 mus samt antistoffer der kan fjerne specifikke T celle subtyper til undersøgelse af deres rolle i det inflammatoriske respons.

Studiet viser en korrelation mellem CD8+ TRM celler og rekruttering neutrophile celler generelt for klinisk relevante kontaktallergener. Dog viser studiet at evnen til at inducere lokal udvikling af CD8+ TRM celler er meget allergen-afhængigt. Yderligere viser studiet som det første af sin slag at CD4+ T-celler kontrollerer udviklingen af CD8+ TRM celler og dermed regulerer det kontakt allergiske respons.

Original overskrift: CD4+ T cells inhibit the generation of CD8+ epidermal-resident memory T cells directed against clinically relevant contact allergens