Metalarbejder

En metal- og maskinarbejder bruger sine hænder i det daglige arbejde. Det giver et mekanisk slid på hænderne og ofte også kontakt med hudirriterende og allergifremkaldende kemikalier, hvilket øger risikoen for eksem.

Skæreolier er den hyppigste udløsende årsag til både irritativt eksem samt allergisk eksem blandt metalarbejdere [5,6], men varme, høj luftfugtighed, arbejde hvor hænderne bliver våde, friktion, metalstøv, sæber og opløsningsmidler kan også udløse irritativt eksem [ 5].

Forskelligt værktøj samt beskyttelsesudstyr f.eks. læderhandsker kan også give kontakt med allergifremkaldende stoffer, hvilket øger risikoen for at udvikle allergi.
Eksem udløst af hudirriterende stoffer ses hos ca. halvdelen af metalarbejdere med erhvervsbetinget eksem, og eksem udløst af allergifremkaldende stoffer ses hos ca. en tredjedel del af de metalarbejdere, der har erhvervsbetinget eksem [4].

De allergifremkaldende stoffer kan bl.a. findes i:

  • Loddemidler (kolofonium)
  • Kølesmøremidler(parfumestoffer, krom, kobolt, konserveringsmidler)
  • Skære- og maskinolier (krom, gummikemikaler, konserveringsmidler)
  • Antirustmidler (krom, konserveringsmidler, lanolin)
  • Overfladebehandling (konserveringsmidler, epoxy)
  • Metaller (kobolt, nikkel, krom, palladium)
  • Værktøj (nikkel)
  • Sko og handsker (krom, gummikemikalie)
  • Håndrensemidler (limonene, andre parfumestoffer)

Listen er ikke udtømmende.

En svensk undersøgelse fra 1998 har vist, at en del værktøj på markedet afgiver nikkel i mængder, der kan give allergi, samt at der kan. En senere undersøgelse har også vist, at der kan genfindes nikkel på huden efter anvendelse af nikkelholdigt værktøj i løbet af en arbejdsdag [8,9].

Andre symptomer

Udover håndeksem kan metalarbejdere også opleve eksem i ansigt og på øjenlåg samt astma pga. allergi overfor epoxy [5,7].