Arbejdsbetinget eksponering af frisører overfor luftbårne kemikalier: en oversigtsartikel.

Formålet med denne oversigtsartikel var at gennemgå den tilgængelige viden om luftbåren eksponering overfor sundhedsskadelige stoffer i frisørfaget. Videnskabelige artikler udgivet fra 2000 til 2021 blev indsamlet og 23 relevante artikler fundet. De hyppigst fundne stoffer som blev målt i frisørsaloner var formaldehyd, ammoniak, toloune samt andre organiske stoffer. Artiklen konkludere at frisører er udsat for en lang række sundhedsskadelige stoffer, i nogle tilfælde over tilladte grænseværdier. Dette var dog afhængigt af den enkelte salon, ventilationsforhold, antallet af kunder og de produkter som blev brugt.

Original overskrift: Occupational Exposure of Hairdressers to Airborne Hazardous Chemicals: A Scoping Review