En litteraturgennemgang og ekspertkonsensuserklæring om diagnostik ved mistanke om metalimplantatallergi

Selvom metalimplantatallergi er sjælden, så repræsenterer de allergiske reaktioner på metalimplantater en diagnostisk udfordring på grund af manglende retningslinjer.

Målet med dette review var at udvikle en europæisk ekspertkonsensus om karakteristika ved metalallergi-reaktioner og brugen af forskellige diagnostiske værktøjer ved mistanke om metalimplantatallergi.

Original overskrift: A literature review and expert consensus statement on diagnostics in suspected metal implant allergy