Ansigtseksem forårsaget af kosmetik relevante allergener

Det ene formål med denne artikel var at karakterisere patienter med allergisk ansigtseksem og kosmetik-induceret allergisk ansigtseksem og evaluere lappetestreaktioner på 27 udvalgte kosmetiske allergener.

Blandt 8740 patienter over 18 år som var lappetestet på hudafdelingen på Gentofte Hospital fra 2010 til 2019 var 2292 (26,2%) diagnosticeret med ansigtseksem og af disse havde 701 (30,6%) kosmetik-induceret ansigtseksem. Risikofaktorer for ansigtseksem var kvindeligt køn og atopisk eksem. Risikofaktorer for kosmetik-induceret ansigtseksem var kvindeligt køn og alder > 40 år. Atopisk eksem var forbundet med en lavere risiko for at udvikle kosmetik-induceret ansigtseksem. De mest almindelige kosmetik-relevante allergener var parfumestoffer og konserveringsmidler.

Det andet formål var at evaluere en screeningstestserie med naturlige ingredienser (bestående af lappetest og hudpriktest) som tidligere udviklet af denne gruppe (Bruusgaard-Mouritsen MA, Johansen JD, Zachariae C, Kirkeby CS, Garvey LH. Natural ingredients in cosmetic products-A suggestion for a screening series for skin allergy. Contact Dermatitis. 2020 Oct;83(4):251-270). Screeningstestserie blev testet på 66 patienter med ansigtseksem.

De kosmetik-relevante naturlige ingredienser, der hyppigst forårsagede en positiv lappetest, var linalool hydroperoxider, propolis og limonene hydroperoxider. Kartoffel og peanut var de hyppigste priktest-positive kosmetik-relevante naturlige ingredienser, dog uden nogen relation til brugen af ​​kosmetiske produkter.

De 66 patienter udfyldte også et spørgeskema omhandlende deres ansigtseksem samt brug af kosmetiske produkter med naturlige ingredienser. Ansigtseksem påvirkede næsten alle patienters livskvalitet og forårsagede begrænsninger i deres daglige liv. I alt foretrak 43 patienter (65,2%) kosmetiske produkter som var mærket “naturlige” af sundere (65,2%), mindre allergifremkaldende (50%) og/eller af miljømæssige (34,8%) årsager. Original overskrift: Facial contact dermatitis caused by cosmetic-relevant allergens