Genkendelse og håndtering af allergisk kontakteksem: Fokus på hovedallergener.

Lappetest er the golden standard indenfor diagnosticering af allergisk kontakteksem. Identifikation og undgåelse af allergener er afgørende i behandlingen af denne sygdom. Hvert år identificeres nye allergener. Forfatterne diskuterer allergener, der er almindelige, varige, nye, endnu ikke anerkendte og kontroversielle for praktiserende allergologer og dermatologer. Dette kliniske Review omfatter en gennemgang af parfume, konserveringsmidler, gummi, akrylater, metaller og medicin, deres almindelige eksponeringskilder, uoverensstemmelser i diagnosen og patch-testning, håndtering og hvordan man undgår disse allergener. Denne gennemgang vil også indeholde praktiske aspekter af diagnose og håndtering og information, der kan bruges som vejledning for læger og patienter om nikkel, MCI/MI, parfumestoffer, de mest almindelige allergener der er positive ved lappetest.

Original overskrift: “Recognizing and managing allergic contact dermatitis: Focus on major allergens”