Underliggende immunreaktioner på nikkel hos personer med nikkelallergi – et dosis-respons studie.

Nikkel er stadig den primære årsag til kontaktallergi i Europa, selvom der er regler for at begrænse nikkelfrigivelse fra forbrugerprodukter.

Formålet med denne undersøgelse var at vurdere kroppens reaktion på lavdosis nikkeleksponering, hos personer med nikkelallergi.

Resultaterne viste, at 15% af de nikkel-allergiske deltagere havde kliniske reaktioner på selv lave doser nikkel, der lå inden for de regulerende grænseværdier. Immunforsvaret blev aktiveret i alle hudområder efter nikkeleksponering, og flere kendte immun-signalstoffer blev aktiveret.

Desuden blev der også observeret aktivering af immunforsvaret i hudområder, der blev udsat for små mængder nikkel, selvom der ikke var nogen synlige kliniske tegn på allergiske reaktioner. Konklusionen blev, at immunaktivering kan forekomme i hud, der tidligere har været udsat for nikkel, selv ved udsættelse for mængder nikkel, der ligger indenfor de nuværende reguleringsgrænser. Resultaterne tyder på, at de eksisterende reguleringsgrænser måske ikke er tilstrækkelige til at beskytte forbrugere mod lave doser af nikkeleksponeringer

Original titel: Subclinical immune responses to nickel in sensitized individuals – a dose-response study