Effekten af børneeksem på forløbet af arbejdsbetinget eksem hos unge

Arbejdsbetinget eksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark. En væsentlig risikofaktor for udviklingen af arbejdsbetinget eksem er tidligere børneeksem.

I denne spørgeskemaundersøgelse, har vi kigget på, hvordan tidligere børneeksem påvirker forløbet samt konsekvenserne af arbejdsbetinget eksem på unge arbejdstageres arbejdsliv, livskvalitet og eksemstatus median på 6 år efter anmeldelsen.

Vi fandt at 42% af unge arbejdstagere med anerkendt arbejdsbetinget eksem tidligere har haft børneeksem. Arbejdstagere med tidligere børneeksem anmeldte deres arbejdsbetingede eksem tidligere i livet og rapporterede eksem med højere sværhedsgrad, samt angav hyppigere at deres arbejdsbetingede eksem påvirkede deres jobvalg/muligheder negativt. Derudover var deres livskvalitet mere negativt påvirket.

Original overskrift: Impact of atopic dermatitis on occupational contact dermatitis among young people: A retrospective cohort study