Beskæftigelsesgrad, sygefravær og omkostninger efter anmeldelse af et arbejdsbetinget eksem – et registerbaseret studie

I dette registerstudie undersøges effekten af arbejdsbetinget eksem på den fremtidige beskæftigelsesgrad (arbejdstimer/måned) samt omkostninger for samfundet til offentlig forsørgelse (fx sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge) i årene efter anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sammenlignet med årene optil.

Vi fandt at personer, der har anmeldt et arbejdsbetinget eksem, i gennemsnit arbejder 8,9 timer mindre om måneden, er mindre selvforsørgende, samt mere på kontanthjælp/dagpenge og sygedagpenge i årene efter anmeldelsen sammenlignet med årene optil anmeldelsen.

I den økonomiske analyse indgår registerdata for knap 7000 personer. Samfundets omkostninger til kontanthjælp/dagpenge for hele gruppen i løbet af de to år, der ligger efter anmeldelsen vurderes til ca. 40 mio kr. Mens gruppens samlede løntab vurderes til ca. 150 mio.kr – sv.t. at den enkelte tjener i gennemsnit ca. 12.000 kr mindre om året i årene efter at have anmeldt et arbejdsbetinget eksem.

Original overskrift: Degree of employment, sick leave and costs following notification of occupational contact dermatitis – a register-based study