Nyheder

Dansk indsats mod skadelige kemikalier

Hver 5. dansker lider af kontaktallergi over for et eller flere kemiske stoffer. Det påvirker deres livskvalitet og koster samfundet dyrt i sygefravær og tabt arbejdsevne. Selv små mænger af disse stoffer kan give livsvarig allergi.