Nyheder

Årsrapport fra Videncenter for Allergi 2020

Videncenter for Allergis årsrapport er nu tilgængelig. I årsrapporten findes der information omkring Videncenterets forskningsresultater, det nationale overvågningssystem for allergi over for kemiske stoffer samt formidling af viden gennem hjemmesiden, symposier, kurser og forskningsseminarer.

tegning af en hånde der holder en pose penge

Leo Fondet bevilger 40 mio. kr. til forskningsprogram

Forskere fra Hudafdelingen og Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital har fået en bevilling Leo Fondet på 40 mio. kr. over de næste 5 år. Bevillingen er indlejret i LEO Foundation Skin Immunology Research Center og vil skulle anvendes til et intensiveret tværfagligt samarbejde.