Aktuel forskning

Videncentret har til formål at forebygge allergi over for kemiske stoffer bl.a. gennem forskning.

Videncentrets forskning er baseret på et nært samarbejde med hudafdelingerne på Gentofte og Odense Universitetshospitaler, der behandler mennesker med allergisk sygdom.

Den korte vej fra ny viden til klinik – og omvendt – giver en virkelighedsnær forskning og sikrer en hurtig formidling af nye resultater til dem, der har brug for den, herunder lægerne i klinikken, myndigheder og arbejdspladser.

På undersiderne kan du læse mere om de enkelte aktuelle forskningsområder: