Proteomet af håndeksem vurderet ved tape stripping

Håndeksem er en meget udbredt, ofte multifaktoriel og potentielt invaliderende hudsygdom. Alligevel har kun få studier undersøgt subtype-specifikke biomarkører, og ingen studier har hidtil undersøgt proteomet af håndeksem ved hjælp af tapestrips.

I dette studie undersøgte vi om den globale protein-ekspression (proteomet) af hud fra håndeksem kan vurderes ud fra ikke invasive tape strip prøver. Vi fokuserede på protein-ekspressionen i forskellige undertyper af håndeksem hos personer med eller uden en historie med atopisk eksem.

Tapestrips blev indsamlet fra læsionel og ikke-læsionel hud hos patienter med håndeksem (n=34) og sund hud fra aldersmatchede kontroller (n=13). Væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS) blev udført, og den globale protein-ekspression blev analyseret.

Ud fra hudceller fra stratum corneum fra tape strip prøverne identificerede vi 2.919 proteiner (DIA). De globale proteinforskelle omfattede en øget ekspression af immunrelaterede markører og en nedsat ekspression af strukturelle barriereproteiner for læsional hud. Forskellen mellem håndeksem-undertyper var begrænset til de læsionale hudområder og inkluderede en øget ekspression af FLG2 og LOR, uafhængigt af samtidig AD, og ​​en lavere ekspression af KRT16 for håndeksem-patienter med AD.

Vi fandt ud af, at global protein-ekspression af hænderne kan vurderes ved hjælp af tapestrip-metoden. Denne metode kan bruges uafhængigt af lokalisering på hænderne og viser potentiale til at vurdere de proteomiske forskelle mellem undertyper af håndeksem.

Original overskrift: The proteome of hand eczema assessed by tape stripping