Protokol til en systematisk gennemgang af indholdsstoffer i hår- og neglekosmetiske produkter, som kan give hud-, luftvejs- eller systemiske sygdomme hos frisører.

Frisører udgør en stor undergruppe i servicesektoren. De udsættes regelmæssigt for forskellige stoffer, der kan have toksiske egenskaber. Denne systematiske gennemgang vil indsamle og vurdere den tilgængelige viden om en række ingredienser, som findes i hår og neglekosmetiske produkter, som kan give hud-, luftvejs-, eller systemiske sygdomme. I forlængelse heraf, laves en systematisk gennemgang af håndeksems epidemiologi hos frisører. Litteraturen indsamles fra elektroniske databaser (Medline, Web of Science core collection), Cochrane registret og fra The Scientific Committee on Consumer Safety of the European Commission og The MAK Commission of the German Research Council.

Original overskrift: Protocol for a systematic review on systemic and skin toxicity of important hazardous hair and nail cosmetic ingredients in hairdressers