Manglen på allergener til lappetestning i Europa gør det svært at diagnosticere kontaktallergi, både arbejdsrelateret og ikke-arbejdsrelateret. Et positionspapir fra arbejdsgrupperne ‘Contact Dermatitis’ og ‘Occupational Skin Disease’ i European Society of Contact Dermatitis (ESCD), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) og European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Lappetestning er den eneste klinisk anvendelige metode der kan bruges til at diagnosticere Type IV-allergi (kontaktallergi). Desværre er det svært at få fat i de nødvendige allergener til lappetestning i Europa. Det gør det derfor svært at stille en korrekt diagnose, hvilket fører til alvorlige konsekvenser for de berørte patienter. Derfor har European Society of Contact Dermatitis (ESCD) oprettet en arbejdsgruppe for at undersøge den nuværende tilgængelighed af allergener i de forskellige medlemslande, at fremhæve forskellene mellem Type IV-allergener og andre allergener, og at foreslå måder at sikre tilgængeligheden af højkvalitets lappeprøve allergener til at diagnosticere Type IV-allergier i hele Europa. Forslagene fra arbejdsgruppen om, hvordan man kan forbedre tilgængeligheden af lappeprøve allergener, støttes af ESCD, European Academy of Allergy and Clinical Immunology og European Academy of Dermatology and Venereology og sigter mod at løse denne medicinske krise.

Original overskrift: Severely compromised supply of patch test allergens in Europe hampers adequate diagnosis of occupational and non-occupational contact allergy. A European Society of Contact Dermatitis (ESCD), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) task forces ‘Contact Dermatitis’ and ‘Occupational Skin Disease’ position paper