Eksponering overfor kunstige negle og UV-neglelak hos danske frisører

Et spørgeskema blev i 2020 sendt til alle danske frisører som blev færdiguddannede fra 2008-2018. Blandt respondenterne angav 87,6% at have brugt kunstige negle eller UV-neglelak, men 22,1% havde appliceret disse produkter på andre. Blandt dem som havde appliceret kunstige negle, eller UV-neglelak på andre havde 37.1% gjort dette som ansat i en salon og 51.0% havde gjort det privat. 23,0% havde brugt beskyttelseshandsker ved applicering på andre. Samlet set havde 4,3% af dem som havde været eksponeret for kunstige negle eller UV-neglelak havde haft håndeksem relateret til eksponeringen. At være uddannet kosmetiker og at have haft en positiv lappeprøve overfor akrylater var associeret med at havde haft eksem relateret til kunstige negle og UV-neglelak.

Original overskrift: Artificial Nails and Long-lasting Nail Polish in Danish Hairdressers: Self-use, Occupational Exposure and Related Eczema