Kontaktallergi overfor metaller blandt metalarbejdere: En systematisk gennemgang og metaanalyse

Håndeksem er hyppigt forekommende blandt metalarbejdere. Trods daglig kontakt med metalgenstande, er det uklart i hvilket omfang metalallergener (kobolt, krom og nikkel) medvirker til eksemsygdom i denne gruppe. Vi ønskede derfor at give et skøn over forekomsten af metalallergi blandt metalarbejdere og sammenholde dette med tilsvarende resultater for 13,382 lappetestede mandlige eksempatienter fra det europæiske overvågningssystem for kontaktallergier (ESSCA). I alt blev 29 studier inkluderet (22 fra Europa), svarende til 5,691 individer. Forekomsten af kontaktallergi overfor kobolt, krom og nikkel var hhv. 8.2% , 8.0% og 11.0% blandt lappetestede metalarbejdere med eksem. De tilsvarende resultater fra ESSCA var betydeligt lavere og på hhv. 3.9% , 4.4% og 6.7% for hhv. kobolt, krom og nikkel.

Original overskrift: Contact allergy to metals in metalworkers: A systematic review and meta-analysis