Videnskabelige artikler

Forfatter:
Årstal:
Emne:
Antal resultater: 623
Behov for EU-lovgivning, der kræver offentliggørelse og mærkning af indholdsstoffer i medicinsk udstyr.

A Herman, W Uter, T Rustemeyer, M Matura, K Aalto-Korte, J Duus Johansen, M Gonçalo, I R White, A Balato, A M Giménez Arnau, K Brockow, C G Mortz, V Mahler, A Goossens, ESCD, EECDRG, EADV Contact Dermatitis Task Force, EAACI

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Jul;35(7):1444-1448

Abstract | Resumé
Beskæftigelsesgrad, sygefravær og omkostninger efter anmeldelse af et arbejdsbetinget eksem – et registerbaseret studie

Jojo B Dietz, Torkil Menné, Harald W Meyer, Sven Viskum, Mari-Ann Flyvholm, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Apr;84(4):224-235.

Abstract | Resumé
Epidemien med kontaktallergi overfor methylisothiazolinone. En opgørelse over danske patienter lappetestet fra 2005 til 2019.

Martin Havmose , Jacob P Thyssen , Claus Zachariae , Torkil Menné , Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Apr;84(4):254-262.

Abstract | Resumé
Epidermale T-celler – Effekten af alder og allergeneksponering i mus og mennesker

Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll , Mia Hamilton Jee , Malin Glindvad Ahlström , Beatrice Dyring-Andersen , Anders Woetmann , Niels Ødum , Jeanne Duus Johansen , Carsten Geisler , Charlotte Menné Bonefeld

Contact Dermatitis. 2021 Jun;84(6):375-384.

Abstract | Resumé
Faldende forekomst af kontaktallergi overfor hydroxyisohexyl 3-cyclohexene i Europa forud for dets forbud

Malin Glindvad Ahlström , Wolfgang Uter , Magnus Glindvad Ahlström , Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Jun;84(6):419-422.

Abstract | Resumé
Gentagne tilfælde af ”idiopatisk” anafylaksi forårsaget af Povidon

Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen , Charlotte Mortz , Lone Winther , Lene Heise Garvey

Ann Allergy Asthma Immunol. 2021 May;126(5):598-600

Abstract | Resumé
Hukommelse T-hjælperceller specifikke for nikkel, kobolt og krom identificerer personer med metalallergi

Lars H Blom , Sali A Elrefaii , Claus Zachariae 2, Jacob P Thyssen , Lars K Poulsen , Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Jul;85(1):7-16.

Abstract | Resumé
Kliniske manifestationer og påvirkning af dagligdagen hos 10 patienter med allergi overfor polyethylen glycol (PEG).

Maria A Bruusgaard-Mouritsen , Jeanne D Johansen , Lene H Garvey

Clin Exp Allergy. 2021 Mar;51(3):463-470.

Abstract | Resumé
Kontakteksem

Pamela L Scheinman, Marc Vocanson, Jacob P Thyssen, Jeanne Duus Johansen, Rosemary L Nixon, Kate Dear, Nina C Botto, Johanna Morot, Ari M Goldminz

Nat Rev Dis Primers. 2021 May 27;7(1):38.

Abstract | Resumé
Kontakteksem forårsaget af glukosesensorer, insulinpumper og plaster: Resultater fra en 5-årig periode

Ulrik Ahrensbøll-Friis, Anne Birgitte Simonsen, Claus Zachariae, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Feb;84(2):75-81

Abstract | Resumé
Lappetest-resultater med den europæiske baseline-serie og tilføjelser i ESSCA-netværket, 2015-2018

Wolfgang Uter, Andrea Bauer, Anna Belloni Fortina, Andreas J Bircher, Richard Brans, Timo Buhl, Susan M Cooper, Magdalena Czarnecka-Operacz, Heinrich Dickel, Aleksandra Dugonik, Johannes Geier, Ana M Giménez-Arnau, Margarida Gonçalo, Jeanne D Johansen, Graham A Johnston, Vera Mahler, Thomas Rustemeyer, Javier Sanchez-Perez, Marie L A Schuttelaar, Dagmar Simon, Radoslaw Spiewak, Skaidra Valiukevičien, Elke Weisshaar, Ian R White, Mark Wilkinson, ESSCA working group

Contact Dermatitis. 2021 Feb;84(2):109-120. doi: 10.1111/cod.13704. Epub 2020 Oct 7.

Abstract | Resumé
Øget forekomst af håndeksem hos børn som følge af intensiv håndhygiejne i danske daginstitutioner under COVID-19 pandemien

Anne B Simonsen , Iben F Ruge , Anna S Quaade , Jeanne D Johansen , Jacob P Thyssen , Claus Zachariae

Contact Dermatitis. 2021 Mar;84(3):144-152. doi: 10.1111/cod.13727. Epub 2020 Nov 5.

Abstract | Resumé
Prævalens, incidens og sværhedsgrad af håndeksem i den generelle befolkning

Anna S Quaade, Anne B Simonsen, Anne-Sofie Halling, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Jun;84(6):361-374

Abstract | Resumé
Stratum corneum transkriptomet hos patienter med atopisk eksem kan undersøges ved tape strip prøver

Julie Sølberg, Stine B Jacobsen, Jeppe D Andersen, Thomas Litman, Nina H Ulrich, Malin G Ahlström, Jeanne D Johansen

J Dermatol Sci. 2021 Jan;101(1):14-21

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem overfor akrylater i en bideskinne

Quaade AS, Hald M, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Feb;82(2):112-114

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem på grund af butylenglykol i kosmetik

Blomberg M, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Sep;83(3):242-243.

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes

Anne Birgitte Simonsen, Jacob P Thyssen, Mette Gyldenløve, Anna Korsgaard Berg, Ulrik Fischer Friis, Jannet Duus Johansen, Claus Zachariae

Ugeskr Laeger. 2020 Jun 22;182(26):V08190463.

Abstract | Resumé
Børn med vaccinationsgranulomer og aluminum kontakt allergi: evaluering af prædispositioner, undgåelsesadfærd og livskvalitet.

Hoffmann SS, Thyssen JP, Elberling J, Hansen KS, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Aug;83(2):99-107.

Abstract | Resumé
Brugbarhed af en spottest for isothiazolinoner.

Tautvydaitė L, Friis UF, Thyssen JP, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):165-16

Abstract | Resumé
CI Solvent Yellow 14 (Sudan I) identificeret i plastikenden af et par titaniumbrillestænger

Friis UF, Dahlin J, Isaksson M, Zachariae C, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):183-185.

Abstract | Resumé