Videnskabelige artikler

Forfatter:
Årstal:
Emne:
Antal resultater: 699
BIOSKIN: En protokol til Copenhagen Translational Skin Immunology Biobank and Research Program

Marianne Bengtson Løvendorf, Jeanne Duus Johansen, Lone Skov

BMJ Open. 2024 Feb 24;14(2):e077207. doi: 10.1136/bmjopen-2023-077207.

Abstract | Resumé
En litteraturgennemgang og ekspertkonsensuserklæring om diagnostik ved mistanke om metalimplantatallergi

P Thomas, P Arenberger, R Bader, A J Bircher, M Bruze, N de Graaf, D Hartmann, J D Johansen, A Jowitz-Heinke, V Krenn, M Kurek, A Odgaard, T Rustemeyer, B Summer, J P Thyssen

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Apr 12. doi: 10.1111/jdv.20026. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Får danske frisører anmeldt deres arbejdsbetingede håndeksem som arbejdsskade

Christoffer Kursawe Larsen, Martin S Havmose, Jeanne Duus Johansen

Occup Environ Med. 2024 Mar 8;81(3):122-128

Abstract | Resumé
Forekomsten af eksem inklusiv allergisk kontakteksem udløst af udstyr brugt af børn og voksne med type 1 diabetes: En systematisk gennemgang og spørgeskemaundersøgelse.

L B von Kobyletzki, J Ulriksdotter, T Sukakul, O Aerts, T Agner, T Buhl, M Bruze, C Foti, A Gimenez-Arnau, M Gonçalo, N Hamnerius, J D Johansen, T Rustemeyer, L Stingeni, M Wilkinson, C Svedman

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Feb 23. doi: 10.1111/jdv.19908. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Hudinflammation reducerer immunresponset mod kontaktallergener i mus der mangler Tmem79

Mia Hamilton Jee, Anders Boutrup Funch, Julie F. Weber, Kelvin Yeung, Veronika Mraz, Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll, Tinghuan Song, Anders Woetmann, Niels Ødum, Jeanne Duus Johansen, Carsten Geisler, Charlotte Menné Bonefeld

Allergy. 2024 Feb 17. doi: 10.1111/all.16053. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Kontaktallergi over for lokalsteroider

Sebastian Vigand Svendsen , Kristian Fredløv Mose , Jeanne Duus Johansen , Charlotte G Mørtz

Ugeskr Laeger. 2024 Feb 5;186(6):V10230650.

Abstract | Resumé
Leukocytter er involveret i allergisk kontakteksem overfor nikkel ved gentagende eksponering på samme hudområde

Anders B Funch, Malin Glindvad Ahlström, Jeanne D Johansen, Carsten Geisler, Charlotte M Bonefeld

Br J Dermatol. 2024 Mar 15;190(4):569-570

Abstract | Resumé
Regulering af immunrespons i huden hos allergiske og klinisk tolerante frisører udsat for p-phenylendiamin

Sanne S Meisser, Yasutaka Mitamura, Can Altunbulakli, Josefine Bandier, Morten S Opstrup, Anne-Sofie Ø Gadsbøll, Manru Li, Ge Tan, Mubeccel Akdis, Cezmi A Akdis, Carsten Geisler, Jeanne D Johansen, Charlotte M Bonefeld

Allergy. 2024 May;79(5):1291-1305

Abstract | Resumé
Underliggende immunreaktioner på nikkel hos personer med nikkelallergi – et dosis-respons studie.

Michael Wennervaldt, Helen Vaher, Malin G Ahlström, Nuno Bischofberger, Torkil Menné, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen, Charlotte M Bonefeld

Contact Dermatitis. 2024 Apr 5. doi: 10.1111/cod.14549. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Arbejdsbetinget kontakteksem udløst af eksponering over for kobolt fra en metalmøtrik

Sofia Botvid, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Jeanne Duus Johansen, Jakob Ferløv Schwensen

Contact Dermatitis. 2024 Feb;90(2):184-186. doi: 10.1111/cod.14449. Epub 2023 Oct 24.

Abstract | Resumé
Arbejdsrelateret allergisk kontakteksem på grund af eksponering over for eukalyptus-planten: Eucalyptus cinerea

Sofia Botvid, Jakob Ferløv Schwensen, Anne Birgitte Simonsen

Contact Dermatitis. 2024 Feb;90(2):187-189. doi: 10.1111/cod.14450. Epub 2023 Oct 31.

Abstract | Resumé
Association mellem atopisk sygdom og vaccinationsgranulomer: et case-kontrol studie.

Stine Skovbo Hoffmann, Emilia Myrup Thiesson, Jeanne Duus Johansen, Anders Hviid

Contact Dermatitis. 2024 Apr;90(4):411-419. doi: 10.1111/cod.14472. Epub 2023 Dec 7.

Abstract | Resumé
CD100 booster det inflammatoriske respons af allergisk kontakteksem hos mus

Veronika Mraz, Anders B Funch, Mia H Jee, Anne-Sofie Ø Gadsbøll, Julie F Weber, Kelvin Yeung, Rebecca K D Lohmann, Alana Hawkes, Niels Ødum, Anders Woetmann, Dianne McKay, Deborah Witherden, Carsten Geisler, Charlotte M Bonefeld

Contact Dermatitis. 2023 Dec;89(6):442-452. doi: 10.1111/cod.14414. Epub 2023 Sep 12.

Abstract | Resumé
CD4+ T-celler hæmmer udviklingen af allergen-specifikke hud-iboende hukommelses CD8+ T-celler efter eksponering for forskellige klinisk relevante kontakt allergener

Anders Boutrup Funch, Julie F. Weber, Rebecca Kitt Davidson Lohmann, Veronika Mraz, Kelvin Yeung, Mia Hamilton Jee, Niels Ødum, Anders Woetmann, Jeanne Duus Johansen, Carsten Geisler, Charlotte Menné Bonefeld

Contact Dermatitis. 2023 Jun;88(6):425-437.

Abstract | Resumé
Cirkulerende biomarkører er associeret med sværhedsgraden af kronisk håndeksem og atopisk eksem

Anna S Quaade, Xing Wang, Julie B K Sølberg, Nina H Ulrich, Benjamin D McCauley, Jacob P Thyssen, Christine Becker, Jeanne D Johansen

Br J Dermatol. 2023 Jul 7;189(1):114-124.

Abstract | Resumé
Diagnostik og forebyggelse af arbejdsbetinget allergi hos frisører

Wolfgang Uter , Jeanne D Johansen , Jelena Macan , Cara Symanzik , Swen M John

Curr Allergy Asthma Rep. 2023 May;23(5):267-275.

Abstract | Resumé
Effekten af børneeksem på forløbet af arbejdsbetinget eksem hos unge

Jojo B Dietz, Torkil Menné, Harald W Meyer, Sven Viskum, Mari-Ann Flyvholm, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2024 Feb;90(2):143-152. doi: 10.1111/cod.14426. Epub 2023 Sep 26.

Abstract | Resumé
Et systematisk review, der undersøger, i hvor høj grad kliniske billeder deles i prospektive, randomiserede, kontrollerede forsøg med patienter med psoriasis og biologiske stoffer

Sam Polesie, Farzad Alinaghi, Alexander Egeberg

J Dermatolog Treat. 2023 Dec;34(1):2281261. doi: 10.1080/09546634.2023.2281261. Epub 2023 Nov 15.

Abstract | Resumé
Evaluering af effektiviteten af en tysk-inspireret intervention rettet mod arbejdsbetinget håndeksem i Danmark – Et randomiseret forsøg med 3 måneders opfølgning.

Jojo Biel-Nielsen Dietz, Anne Birgitte N Simonsen, Torkil Menné, Malin G Ahlstrøm, Mari-Ann Flyvholm, Maria H Blomberg, Christina Y Erichsen, Harald W Meyer, Sven Viskum, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2024 Mar;90(3):280-290. doi: 10.1111/cod.14457. Epub 2023 Dec 5.

Abstract | Resumé
Forslag til stramning af kontrol af eksisterende nikkel regulering i Europa

Malin Glindvad Ahlström, Michael Wennervaldt, Gregor McCombie, Pia Blaser, Carola Lidén

Contact Dermatitis. 2023 Jul;89(1):77-78.

Abstract | Resumé