Videnskabelige artikler

Forfatter:
Årstal:
Emne:
Antal resultater: 616
Beskæftigelsesgrad, sygefravær og omkostninger efter anmeldelse af et arbejdsbetinget eksem – et registerbaseret studie

Jojo B Dietz, Torkil Menné, Harald W Meyer, Sven Viskum, Mari-Ann Flyvholm, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Apr;84(4):224-235.

Abstract | Resumé
Epidemien med kontaktallergi overfor methylisothiazolinone. En opgørelse over danske patienter lappetestet fra 2005 til 2019.

Martin Havmose , Jacob P Thyssen , Claus Zachariae , Torkil Menné , Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Apr;84(4):254-262.

Abstract | Resumé
Kliniske manifestationer og påvirkning af dagligdagen hos 10 patienter med allergi overfor polyethylen glycol (PEG).

Maria A Bruusgaard-Mouritsen , Jeanne D Johansen , Lene H Garvey

Clin Exp Allergy. 2021 Mar;51(3):463-470.

Abstract | Resumé
Kontakteksem forårsaget af glukosesensorer, insulinpumper og plaster: Resultater fra en 5-årig periode

Ulrik Ahrensbøll-Friis, Anne Birgitte Simonsen, Claus Zachariae, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Feb;84(2):75-81

Abstract | Resumé
Lappetest-resultater med den europæiske baseline-serie og tilføjelser i ESSCA-netværket, 2015-2018

Wolfgang Uter, Andrea Bauer, Anna Belloni Fortina, Andreas J Bircher, Richard Brans, Timo Buhl, Susan M Cooper, Magdalena Czarnecka-Operacz, Heinrich Dickel, Aleksandra Dugonik, Johannes Geier, Ana M Giménez-Arnau, Margarida Gonçalo, Jeanne D Johansen, Graham A Johnston, Vera Mahler, Thomas Rustemeyer, Javier Sanchez-Perez, Marie L A Schuttelaar, Dagmar Simon, Radoslaw Spiewak, Skaidra Valiukevičien, Elke Weisshaar, Ian R White, Mark Wilkinson, ESSCA working group

Contact Dermatitis. 2021 Feb;84(2):109-120. doi: 10.1111/cod.13704. Epub 2020 Oct 7.

Abstract | Resumé
Øget forekomst af håndeksem hos børn som følge af intensiv håndhygiejne i danske daginstitutioner under COVID-19 pandemien

Anne B Simonsen , Iben F Ruge , Anna S Quaade , Jeanne D Johansen , Jacob P Thyssen , Claus Zachariae

Contact Dermatitis. 2021 Mar;84(3):144-152. doi: 10.1111/cod.13727. Epub 2020 Nov 5.

Abstract | Resumé
Stratum corneum transkriptomet hos patienter med atopisk eksem kan undersøges ved tape strip prøver

Julie Sølberg, Stine B Jacobsen, Jeppe D Andersen, Thomas Litman, Nina H Ulrich, Malin G Ahlström, Jeanne D Johansen

J Dermatol Sci. 2021 Jan;101(1):14-21

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem overfor akrylater i en bideskinne

Quaade AS, Hald M, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Feb;82(2):112-114

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem på grund af butylenglykol i kosmetik

Blomberg M, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Sep;83(3):242-243.

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes

Anne Birgitte Simonsen, Jacob P Thyssen, Mette Gyldenløve, Anna Korsgaard Berg, Ulrik Fischer Friis, Jannet Duus Johansen, Claus Zachariae

Ugeskr Laeger. 2020 Jun 22;182(26):V08190463.

Abstract | Resumé
Børn med vaccinationsgranulomer og aluminum kontakt allergi: evaluering af prædispositioner, undgåelsesadfærd og livskvalitet.

Hoffmann SS, Thyssen JP, Elberling J, Hansen KS, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Aug;83(2):99-107.

Abstract | Resumé
Brugbarhed af en spottest for isothiazolinoner.

Tautvydaitė L, Friis UF, Thyssen JP, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):165-16

Abstract | Resumé
CI Solvent Yellow 14 (Sudan I) identificeret i plastikenden af et par titaniumbrillestænger

Friis UF, Dahlin J, Isaksson M, Zachariae C, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):183-185.

Abstract | Resumé
Epidemi af kontaktallergi over for methylisothiazolinon i Europa: en opfølgning på ændrede eksponeringer.

Uter W, Aalto-Korte K, Agner T, Andersen KE, Bircher AJ, Brans R, Bruze M, Diepgen TL, Foti C, Giménez Arnau A, Gonçalo M, Goossens A, McFadden J, Paulsen E, Svedman C, Rustemeyer T, White IR, Wilkinson M, Johansen JD; European Environmental Contact Dermatitis Research Group.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Feb;34(2):333-339

Abstract | Resumé
Fire patienter med koboltallergi: eksponeringsanalyse med spot test og en x-ray fluorescens scanner.

Alinaghi F, Friis UF, Deleuran MG, Zachariae C, Thyssen JP, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Jan;82(1):67-69.

Abstract | Resumé
Forekomsten af metaller i brugte og ubrugte skæreolier: røntgen-fluorescensspektroskopi som screeningsværktøj

Alinaghi F, Hedberg YS, Zachariae C, Thyssen JP, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Aug;83(2):83-87

Abstract | Resumé
Frisørers brug af beskyttelseshandsker – en gennemgang af den beskyttende effekt og mulige bivirkninger.

Havmose M, Thyssen JP, Zachariae C, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2020 Aug;83(2):75-82

Abstract | Resumé
Høj forekomst af håndeksem blandt danske skolebørn efter implementering af retningslinjer for håndhygiejne under COVID-19 pandemien

A B Simonsen , I F Ruge , A S Quaade , J D Johansen , J P Thyssen , C Zachariae

Br J Dermatol. 2020 Nov;183(5):975-976. doi: 10.1111/bjd.19413. Epub 2020 Sep 10.

Abstract | Resumé
Hvordan påvirker forældres atopiske sygdomshistorik deres børns risiko for at udvikle atopisk eksem?

Ravn NH, Halling AS, Berkowitz AG, Rinnov MR, Silverberg JI, Egeberg A, Thyssen JP.

J Allergy Clin Immunol. 2020 Apr;145(4):1182-1193.

Abstract | Resumé
Identifikation af allergener i serier der anvendes til at påvise allergi over for ingredienser i kosmetik i Europa.

Horton E, Wilkinson M, Aalto-Korte K, Bauer A, Chowdhury MM, Cooper S, Cousen P, Crépy MN, Filon FL, Gallo R, Geier J, Giménez-Arnau A, Gonçalo M, Goossens A, Green C, Guarneri F, HadžavdiĆ SL, Johansen JD, Johnston GA, Pesonen M, Rustemeyer T, Sanchez-Perez J, Schuttelaar MA, Stone N, Thyssen JP, Uter W; Collaborators.

Contact Dermatitis. 2020 Mar;82(3):195-200.

Abstract | Resumé