Maler

Allergisk kontakteksem hos maler over for methylisothiazolinone, der var anvendt som konserveringsmiddel i maling.

Arbejde med allergifremkaldende stoffer er en del af malerfaget.

Hudkontakt med disse kan forekomme ved f.eks. spild af maling.

Malere har også kontakt med hudirriterende stoffer, når de vasker overflader af med organiske opløsningsmidler, vand og sæbe, og når de gør redskaber rene.

Når man sætter tapet op f.eks. af glasfiber, kan huden på hænderne også blive beskadiget [6], rød, kløende og tør [4].

Kontakt med både allergifremkaldende stoffer og hudirriterende stoffer kan give eksem. Håndeksem udløst af hudirriterende stoffer ses hos ca. to tredjedele af de malere, der har erhvervsbetinget håndeksem [2,3].

Håndeksem udløst af allergifremkaldende stoffer ses hos ca. en tredjedel af de malere, der har erhvervsbetinget håndeksem [2,3].

De allergifremkaldende stoffer kan bl.a. findes i:

  • Maling (isocyanater, konserveringsmidler)
  • Vådrums- og skibsmaling (epoxy)
  • Tapetklister (svampemidler, konserveringsmidler)
  • Lim (isocyanater, epoxy, acrylater, konserveringsmidler)
  • Træbeskyttelse (krom)
  • Hærdere (isocyanater)
  • Udfyldningsmaterialer (isocyanater)
  • Værktøj (nikkel)
  • Sko og handsker (gummikemikalier, latex, krom)
  • Håndrensemidler (limonene, andre parfumestoffer, konserveringsmidler)

Listen er ikke udtømmende.

En svensk undersøgelse fra 1998 har vist, at en del værktøj på markedet afgiver nikkel i mængder, der kan give allergi. En senere undersøgelse har også vist, at der kan genfindes nikkel på huden efter anvendelse af nikkelholdigt værktøj i løbet af en arbejdsdag [8,9].

Andre allergiske symptomer

Udover håndeksem kan malere også opleve eksem i ansigt og på øjenlåg samt astma pga. allergi over for epoxy [5,7].