Arbejdsbetinget eksem

Hvert år anmeldes omkring 2.100 tilfælde af arbejdsbetinget eksem.

Arbejdsbetinget eksem er en sygdom, der er udløst eller forværret af arbejde eller arbejdsforhold.

Eksemet kan opstå som følge af påvirkninger gennem kortere eller længere tid med allergifremkaldende eller hudirriterende stoffer som f.eks.:

  • Vådt arbejde som ved hyppig håndvask eller handskebrug.
  • Arbejde med hudirriterende stoffer som sæbe, fødevarer, opløsningsmidler, skæreolier mm.
  • Arbejde med allergifremkaldende stoffer som gummikemikalier, konserveringsmidler, hårfarver, planter, metaller mm.

Den hyppigste form for arbejdsbetinget eksem er håndeksem, men eksem kan også ses andre steder på kroppen.

Allergi kan opstå, når du udsættes for allergifremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Selv små mængder  allergifremkaldende stof kan give allergi, hvis du ofte har kontakt med stoffet.

Søg læge

Søg læge, hvis du får eksem. Så vil hudlægen undersøge dig for, hvad der er mulig årsag til eksemet. Det er vigtigt, at du medbringer oplysninger om de produkter, du er i kontakt med på arbejdspladsen. Lægen kan i sin udredning af arbejdsbetinget eksem anvende de følgende dokumenter udarbejdet af Videncenter for Allergi.

Hvis du har eksem, og det anerkendes som en arbejdsskade, kan du måske få erstatning eller andre ydelser.

Betingelser for anerkendelse

Flere betingelser skal være opfyldt, for at dit eksem kan anerkendes som arbejdsbetinget:

  • F.eks. skal eksemet være opstået, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
  • Det skal også være opstået på grund af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Syv ud af 10 sager, der anmeldes som et arbejdsbetinget eksem, anerkendes som en arbejdsskade.

Læs mere: