Arbejdsbetinget eksem hos unge i Danmark – En spørgeskema-undersøgelse af årsager og konsekvenser 

Arbejdsbetinget eksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede sygdom i mange vestlige lande inkl. Danmark. Sygdommen har alvorlige konsekvenser, og tidligere studier har vist nedsat livskvalitet, øget arbejdsløshed og tab af indkomst efter anerkendelse af den arbejdsbetingede sygdom. Sygdommen udvikler sig ofte allerede under uddannelsen i højrisiko erhverv, hvorfor særligt unge mennesker er udsatte.

Formålet med studiet var at undersøge de erhvervsmæssige årsager samt de langsigtede konsekvenser af arbejdsbetinget eksem på unge menneskers liv.

I januar 2021 blev et spørgeskema sendt til 6251 arbejdere, der havde fået anerkendt deres arbejdsbetingede eksem mellem 2010-2019, og som var under 35 år på anmeldetidspunktet. Svarprocenten var 47%.

Vigtigste resultater

De hyppigste udløsende erhverv var sundhedsarbejder, køkkenarbejder, pædagog, og frisør eller kosmetolog. Spørgeskemaet blev sendt 1-11 år efter anerkendelsen af det arbejdsbetingede eksem, og på dette tidspunkt svarede 76% at de stadig havde eksem, og 77% af disse svarede de havde eksem over halvdelen af tiden de sidste 3 måneder. 61% evaluerede deres eksem som moderat til meget slemt. 53% havde skiftet arbejde siden deres anmeldelse, og 42.5% havde mistet deres arbejde pga. deres arbejdsbetingede eksem. Allergisk arbejdsbetinget eksem øgede risikoen for ansigts- eller fodeksem, jobtab, ændring i arbejdsopgaver, problemer med at finde arbejde, fald i indkomst og at have følelsen af at være begrænset i sine jobmuligheder.

Original overskrift: Occupational contact dermatitis among young people in Denmark – A survey of causes and long-term consequences