Den europæiske basisserie og anbefalede tilføjelser: 2023

Den europæiske baseline serie blev sidst opdateret i 2019. Denne artikel diskuterer ræsonnementet bag en yderligere opdatering af serien for 2023.

Original overskrift: The European baseline series and recommended additions: 2023