Får danske frisører anmeldt deres arbejdsbetingede håndeksem som arbejdsskade

Håndeksem er en hyppig sygdom blandt frisører. I et tidligere spørgeskemastudie blandt frisører der blev udlært fra 1985 til 2007 fandt man, at kun 20.7% af frisører med selvrapporteret arbejdsbetinget håndeksem, mente at det var blevet anmeldt som arbejdsskade.

I dette studie har vi undersøgt om en større del af frisører udlært fra 2008-2018 får anmeldt deres håndeksem som arbejdsskade. Vi fandt, at 27% af frisører med selvrapporteret arbejdsbetinget håndeksem mente, at det var blevet anmeldt. Læger skal være bedre til at anmelde håndeksem og frisører skal være klar over, hvor vigtigt det er, at deres håndeksem anmeldes.

Original overskrift: Notification of hand eczema as an occupational disease among Danish hairdressers: a national survey on patients’ perception