Konserveringsmidler

Konserveringsmidler er stoffer, som tilsættes produkter – eksempelvis kosmetik, rengøringsmidler, papirvarer, skæreolier og maling – for at mindske vækst af mikroorganismer.

Konserveringsmidler er biologisk aktive stoffer og kan derfor også give allergi.

De stoffer, der er bedst til at konservere, er som regel også de mest allergifremkaldende. Mens stoffer, der er mindre allergifremkaldende, som regel heller ikke er tilstrækkeligt effektive til at konservere. De bruges derfor ofte i kombination med andre konserveringsmidler.

Læs mere om kontaktallergi over for konserveringsmidler i: