Den europæiske basisserie: Kriterier for inklusion af allergener (med henvisning til formaldehydfrigivere)

Eksisterende kriterier for inklusion af allergener i de europæiske basisserier er opsummeret. Der er udviklet yderligere kriterier til at støtte beslutningstagning, hvor de nuværende kriterier ikke giver et entydigt svar. Disse kriterier omfatter en overvejelse af, om et allergen(hapten) er bedre placeret i en speciel serie og hvor hyppigt et allergen krydsreagerer med eksisterende markører i basisserien.

Original overskrift: The European Baseline series: criteria for allergen inclusion (with reference to formaldehyde releasers)