Allergisk kontakteksem forårsaget af 2-hydroxymethakrylat (HEMA) og ethyl cyanoacrylate i lim anvendt i kosmetiske produktioner, hos frisører og kosmetikere som laver kunstige negle og hår- og øjenvippeextensions: et systematisk review.

Dette studie fandt 6 relevante artikler, der samlet viste at frisører og kosmetikere har en 9 gange øget risiko for at have kontaktallergi over for HEMA, sammenlignet med kontroller som ikke frisører eller kosmetikere. Ingen studier gav information om kontaktallergi overfor ECA. Forbrugereksponering er ikke repræsentativ for eksponeringen blandt frisører.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis caused by 2-hydroxyethyl methacrylate and ethyl cyanoacrylate contained in cosmetic glues among hairdressers and beauticians who perform nail treatments and eyelash extension as well as hair extension applications: a systematic review