Cirkulerende biomarkører er associeret med sværhedsgraden af kronisk håndeksem og atopisk eksem

Håndeksem er en hyppig hudsygdom, der rammer cirka 10% af europæiske voksne hvert år. Flertallet lider af kronisk håndeksem, og årsagerne til kronisk håndeksem inkluderer gentagne kontakter med irritanter, allergener og/eller atopisk eksem manifesteret på hænderne. Hos personer med kronisk håndeksem overreagerer immunsystemet i huden, hvilket gør huden rød og kløende, og dette kalder man lokal hudinflammation.

I denne undersøgelse havde vi til formål at finde ud af, om kronisk håndeksem også er forbundet med en mere generaliseret aktivering af immunsystemet (systemisk inflammation). Undersøgelsen blev udført i Danmark i samarbejde med forskere fra USA.

Vi inkluderede 108 voksne, danske patienter, nogle med isoleret kronisk håndeksem og nogle med atopisk eksem, der dækkede større kropsområder, samt 40 raske kontroller.

Vi målte niveauer af 266 inflammatoriske biomarkører i blodet hos alle deltagerne og sammenlignede resultaterne imellem de forskellige grupper og efter sværhedsgraden af kronisk håndeksem og atopisk eksem.

Vi fandt, at svært, isoleret kronisk håndeksem (uden atopisk eksem) var forbundet med systemisk inflammation, og vi identificerede flere inflammatoriske biomarkører i blodet, der korrelerede med sygdommens sværhedsgrad hos disse patienter. Når vi sammenlignede resultaterne fra patienter med isoleret kronisk håndeksem (uden atopisk eksem) med resultaterne fra patienter med mere generaliseret atopisk eksem, fandt vi, at type 2 inflammatoriske blod-biomarkører viste den stærkeste sammenhæng med eksem-sværhedsgraden i begge patientgrupper. Medicin, der specifikt rammer type 2 inflammation, har allerede vist sig nyttig i behandlingen af mere generaliseret atopisk eksem.

Vi konkluderer, at svært kronisk håndeksem er forbundet med systemisk inflammation, og at disse patienter muligvis også vil have gavn af medicin, der rammer type 2 inflammation.

Original overskrift: Circulating biomarkers are associated with disease severity of chronic hand eczema and atopic dermatitis