Allergisk kontakteksem overfor akrylater i en bideskinne

Mange tandprodukter af plastik (som bideskinner) er lavet af akrylater. I denne proces hærdes methakrylater, der er potente allergener, til akrylater, der ikke forsager kontaktallergi. Hvis disse produkter ikke hærdes korrekt, kan de således give anledning til kontaktallergi grundet et højt indhold at methakrylater.

En kvinde udviklede smerter, rødme og sår i mundhulen i dagene efter at have brugt en ny bideskinne. En lappetest påviste kontaktallergi overfor Methyl methacrylate (MMA) og Ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA). Begge stoffer fandtes i bideskinnen.

Kvinden stoppede med at bruge bideskinnen, og symptomerne svandt herefter spontant. Bideskinnen blev herefter hærdet igen, og følgende har hun brugt bideskinnen uden symptomer på kontaktallergi.

Original overskrift: Allergic contact stomatitis caused by (meth)acrylates in an occlusal splint.