Arbejdsbetinget allergisk kontaktdermatitis pga. tetrahydropropyl ethylendiamin i håndsprit

Vi rapporterer 2 cases af kontaktdermatit i ansigt, på hals og hænder, opstået efter intensiveret brug af håndsprit under Covid-19 pandemien. Patienterne havde positiv epikutantest (+1) for tetrahydropropyl ethylendiamin (THPE), som var indeholdt i de benyttede håndsprit fra deres arbejde. THPE allergi er sjældent rapporteret, men vi mistænker den er hyppigere end hidtil antaget. Dette fordi THPE ikke er inkluderet i den Europæiske standartserie til epikutantestning, hvorfor mange centre kan have overset allergien og fejlagtigt stillet diagnosen irritativ kontaktdermatit. Vi vil derfor opfordre klinikkere til at overveje testning med THPE i forbindelse med udredning af dermatitis på hænder, ansigt og hals.

Original overskrift: Occupational allergic contact dermatitis caused by tetrahydroxypropyl ethylenediamine in hand disinfectants