En oversigtsartikel om allergi overfor hårkosmetik med et fokus på frisører

Formålet med denne artikel var at gennemgå litteraturen fra år 2000 og frem og redegøre for prævalencen af frisører som er allergiske over for hårkosmetiske produkter. Baseret på 141 publikationer blev prævalensen af kontaktallergi overfor P-phenylenediamine (PPD) estimeret til 4,3% blandt lappetestede frisører. Prævalensen af allergi over for andre allergener havde stor variation og stammede hovedsageligt fra mere målrettede lappetests. Den relative risiko for at have allergi som frisør, sammenlignet med ikke-frisører var 5,4 for PPD og 3.4 for ammonium thioglycolat.

Original overskrift: Systematic review on skin adverse effects of important hazardous hair cosmetic ingredients with a focus on hairdressers