Genotoksicitet af oxidative hårfarver – et systematisk review

Dette systematiske review omhandler den genotoksiske effekt af oxidative hårfarver. Reviewet er baseret på originale artikler publiceret fra 2000 til 2021. Ni publikationer som rapporterede data vedrørende p-phenylendiamin (PPD) og toluen-2,5-diamin (p-toluylendiamin; PTD) blev inkluderet. Baseret på den begrænsede mængde data fra de inkluderede artikler, synes PPD og PTD at kunne have en genotoksisk effekt hos forbrugere og frisører.

Original overskrift: Genotoxicity of oxidative hair dye precursors: A systematic review