Håndeksem hos danske unge – ikke kun atopisk dermatitis.

Der er kun sparsom viden om håndeksem (HE) hos børn og unge. Vi ønskede at undersøge epidemiologien, ætiologien og sværhedsgraden af HE blandt et tilfældigt udsnit af danske unge. Et elektronisk spørgeskema blev sendt til et tilfældigt udsnit af 13.000 personer i alderen 15-19 år. Punktprævalensen, 1-års prævalensen og livstidsprævalensen af HE blandt danske unge var henholdsvis 4,9%, 12,1% og 18,3%. Blandt patienter med HE, var 64,6% af tilfældene ikke forbundet med atopisk dermatitis. Af alle respondenter var 60,2% enten deltids- eller fuldtidsbeskæftigede. Blandt respondenter med aktuel HE mente 38,2%, at arbejdsrelaterede påvirkninger enten forårsagede eller forværrede HE. Vi fandt således en høj prævalens af HE blandt danske unge, hvilket vækker bekymring. HE kan have mange og også alvorlige konsekvenser og undersøgelsen understreger vigtigheden af fokus på forebyggelse af HE hos denne gruppe, især hvad angår erhvervsrelaterede eksponeringer.

Original overskrift: Hand eczema in Danish adolescents-Beyond atopic dermatitis