Handsker og eksem

Handsker beskytter huden mod udtørring og irritation fra vand og sæbe, berøring af lokalirriterende emner og mod kontakt med allergifremkaldende stoffer.

Handskerne kan imidlertid i sig selv medføre hudirritation, allergi og eksem, og mange der dagligt bruger beskyttelseshandsker, oplever gener fra dette.

Håndeksem efter anvendelse af handske – “handskeeksem” -forekommer tiltagende hyppigt og kan kan give anledning til svære kroniske håndeksemer.

Eksem udløst af brug af handsker kan skyldes:

Diagnose & behandling

For at finde ud af, hvad der er årsagen til “handskeeksem”, er en præcis diagnose nødvendig, og personer med handskeeksem skal derfor både udredes for allergi over for gummikemikalier og for allergi overfor latex.

Forebyggelse af hudreaktioner over for handsker

Irritativt kontakteksem forårsaget af handsker kan forebygges ved at anvende handsker så kort tid som muligt samt ved at anvende bomuldhandsker under beskyttelseshandsken, når den bruges i mere end 10 minutter.

Anvendelse af fugtighedscreme efter endt arbejde forebygger også irritativt eksem.

For at forebygge allergi over for gummikemikalier eller latex er det bedst at undgå gummihandsker, hvis man har håndeksem.