Kontantallergi over for IPPD hos patienter lappetestet på Gentofte hospital i perioden 2013-2023.

IPPD er en antioxidant der bruges i sort gummi, som f.eks. dæk. Problemet ved IPPD er, at det kan forårsage kontaktallergi og dermed allergisk kontakteksem.

I dette studie har vi undersøgt, hvor mange der har kontaktallergi over for IPPD blandt patienter lappetestet på Gentofte hospital i perioden 2013-2023.

Vi fandt, at 0.41 % af de lappetestede patienter havde kontaktallergi over for IPPD med en nedadgående trend over tidsperioden. Der var ingen associationer med parametrene i det såkaldte MOAHLFA-index (køn, erhvervsmæssig eksem, atopisk eksem, håndeksem, beneksem, ansigtseksem og alder), man normalt undersøger for i forbindelse med epidemiologiske studier om kontaktallergi.

I studiet diskuterer vi, at man skal overveje hvorvidt alle patienter skal testes med IPPD, nu så få patienter har kontaktallergi over for stoffet. Det kan dog skyldes, at patienterne fanges andre steder f.eks. hos privatpraktiserende dermatologer eller på arbejdsmedicinske afdelinger.

Original overskrift: Contact allergy to N-isopropyl-N’-phenyl paraphenylenediamine in consecutively patch tested Danish eczema patients: An observational study with historical data from 2013 to 2023