Parfume

Lappeprøven viser, at du er allergisk over for parfume. Det betyder, at parfumerede produkter kan give eksem ved kontakt med huden. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, såfremt du undgår de parfumestoffer, du er allergisk over for.

Parfume er en blanding af duftstoffer. Duftstofferne kan være kemiske stoffer eller naturprodukter, som f.eks. ekstrakter af blomster. En parfume består som regel af 10 til 300 duftstoffer.

De duftstoffer, som hudlægen har testet dig med, er hyppige årsager til allergi. Du vil få yderligere information om de duftstoffer, som du er vist at være allergisk over for.

Parfume forekommer i en lang række produkter f.eks.:

  • Parfumer
  • Kosmetiske produkter, herunder naturkosmetik, sæbe, shampoo, after-shave, fugtighedscreme, deodorant og antiperspirant.
  • Rengørings- og vaskemidler.
  • Industrielle produkter, som håndrensemidler og evt. køle-smøremidler.

Naturkosmetik eller andre naturprodukter kan også indeholde duftstoffer, som giver allergi.

På arbejdspladsen

Personer, som har kontakt med parfumerede cremer/olier som f.eks. kosmetologer, aromaterapeuter og massører, kan udvikle parfumeallergi. Parfumerede rengøringsmidler, som man har erhvervsmæssig kontakt til uden at bruge handsker, kan forårsage parfumeallergi.

Nogle duftstoffer findes som smagsstoffer i mad enten naturligt eller tilsat. Det betyder, at man kan udvikle duft/smagsstof-allergi og håndeksem i erhverv, hvor fødevarer fremstilles. Duftstoffet eugenol anvendes også til tandbehandling og kan give allergi hos tandlæger eller klinikassistenter, selv om det er sjældent.

Produkter, der anvendes på arbejdspladsen, er sjældent deklararede og parfumestoffer er sjældent oplyst på ingredienslister eller sikkerhedsdatablade undtagen for rengøringsmidler.

Hvis man har mistanke om at et konkret produkt på ar-bejdspladsen er årsag til allergi kan man indhente oplys-ninger om indholdsstofferne fra forhandler eller produ-cent.

De fleste tilfælde af parfumeallergi kommer af privat brug af parfumerede produkter der anvendes til forskønnelse, hudpleje eller personlig hygiejne. Erhvervsbetinget parfume-allergi er relativt sjælden.

Gode råd

Personer med svær parfumeallergi skal bruge uparfumerede produkter, det gælder både kosmetik, hudplejeprodukter, sæber, rengørings- og vaskemidler.

Personer med en lettere parfumeallergi kan ofte tåle at bruge visse parfumerede produkter, specielt produkter, der kun er i kontakt med huden i kort tid.

Generelt må det frarådes at bruge:

  • Parfumerede deodoranter
  • Parfume/eau de toilette direkte på huden. Det kan eventuelt bruges uden på tøjet
  • Parfumerede cremer på eksemhud, uanset hvilke duftstoffer, de indeholder.

Der kan være parfumer, man kan tåle trods den påviste allergi over for parfume. Det kan skyldes, at der kan være anvendt andre duftstoffer i parfumen end dem, man er allergisk over for, eller at de kun er tilstede i små mængder.

Deklarationspligt

Det skal fremgå af etiketten på kosmetiske produkter, dvs. produkter der anvendes til hudpleje inkl. solcremer, forskønnelse eller hygiejne, om de indeholder parfume.

Det skal stå på ingredienslisten som ’parfum, aroma eller fragrance’. Det kan godt stå midt inde i opremsningen af ingredienser.

26 deklarationspligtige duftstoffer

Kosmetiske produkter og vaske- og rengøringsmidler til privat og erhvervsmæssig brug skal være deklareret med, om de indeholder nogen af 26 udvalgte allergifremkaldende duftstoffer.

Hvis du har fået påvist allergi over for ét eller flere af disse duftstoffer, kan du se på etiketten, om et kosmetisk produkt indeholder det/disse duftstoffer. Duftstofferne kan dog være til stede i en lille mængde i produktet, uden det skal deklareres.

Hvis du ønsker at bruge udvalgte parfumerede produkter, giver deklarationen dig således mulighed for på forhånd at vælge produkter fra, som du ikke ville kunne tåle.

Da der findes tusinder af duftstoffer, vil det ikke være muligt helt at sikre sig, at man kan tåle et parfumeret produkt.

Hvis du er meget allergisk eller vil sikre dig helt, bør du undgå at bruge parfumerede produkter. Den nemmeste måde at afgøre om et produkt er parfumeret, er at lugte til det.

 

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

og Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

Juli 2016