Epoxy

Lappeprøven viser, at De har allergi over for epoxy. Det betyder, at der kan komme eksem i hudområder, der er i kontakt med uhærdede epoxyforbindelser. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis De undgår hudkontakt med uhærdet epoxy.

Epoxy er et plastprodukt, hvor 2 komponenter blandes sammen og bliver til en meget stærk og holdbar lim. I hjemmet anvendes den som 2 komponent lim. I industrien har den mange anvendelsesmuligheder som bl.a. lim og overfladebehandling.

Ved korrekt håndtering giver epoxyprodukter ikke anledning til allergi. Det er vigtigt, at produkterne er helt færdighærdede inden berøring, idet hærdede produkter ikke giver anledning til eksem.

I industrien findes strenge sikkerheds-bestemmelser ved anvendelse af epoxyprodukter. De ansatte skal normalt på kursus i håndtering af epoxyprodukter. I hjemmet er det vigtigt, at man undgår hudkontakt med uhærdede 2 komponent-forbindelser (brug engangshandsker).

Nedenfor er en liste over nogle produkter, som kan indeholde epoxy. Listen er ment som et idekatalog over, hvor epoxy-forbindelser kan forekomme. Det er ikke en forbudsliste, da produkterne ikke altid indeholder epoxy:

  • 2-komponentlim
  • Gulvbelægninger i våde rum
  • Overfladebehandling på metalgenstande.
  • Særlig holdbar maling, f.eks. til skibe og våde rum.
  • Elektroniske komponenter og trykte kredsløb
  • Isolationsmateriale til elektriske artikler

Læs mere om allergi på www.videncenterforallergi.dk

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

og Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

November 2005